Ingatlangazdálkodás

Lakáspályázatok

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. évi (II.25.) önkormányzati rendelet alapján a megüresedett bérlakások bérbeadása szociális pályázat, vagy versenytárgyalás útján történhet.

  • Szociális lakáspályázat feltételek és a megpályázható lakások adatai csak kiírást követően érhetők el (5/2011. (II.25.)rendelet 6. §, 7. §, 8. §, 9. § paragrafusai)
  • versenytárgyalás feltételek és a megpályázható lakások adatai csak kiírást követően érhetők el (5/2011. (II.25.)rendelet 10. §,11. §,12. § paragrafusai)

Lakásügy
Elérhetőségünk: +36 1 278-58-48/117, 129, 191
E-mail: lakasugy@varosgazda.eu

Ügyfélfogadási idő
Hétfő: 7:00-13:00 óra között
Szerda: 7:00-18:00 óra között


Bérelhető parkolók

Parkolókkal kapcsolatban kérjen további információt kollégánktól

Helyiséggazdálkodás
Elérhetőségünk: +36 1 278-58-48/121, 137
E-mail: uzlet@varosgazda.eu

Ügyfélfogadási idő
Hétfő: 13:00–16:00 óra között
Pénteken: 07:00–12:00 óra között


Gondnokaink

II. Rákóczi F. út 93-105.
Gondnok: Zöldi Kovács Zsolt 30/698-5919

Simon B. sétány 1/A. nyugdíjasház
Gondnok: Keszthelyi Lászlóné 30/823-6988

Mansfeld Péter u. 1-3.
Gondnok: Szedlár Balázs 30/852-4705

Bérelhető üzletek, helyiségek

Helységeink bérbeadása pályázati úton történik, az aktuális pályázati információk itt találhatóak. Hamarosan üzleteink – fotókkal – felkerülnek az ingatlan.com oldalra is. Amint ez megtörténik jelezzük az elérési útvonalat.
Pár alap információ a szerződéskötés feltételeiről

Bérleti szerződés azzal a természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezettel[1] köthető, akinek:
a) nincs köztartozása, és a versenytárgyalás kiírását megelőző 5 évben az önkormányzattal, illetve a kezelővel szemben tartozása nem volt,

b) nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás, vagy csődeljárás hatálya alatt,

c) vállalja, a bérleti díj éves emelésének megfizetését, mely nem lehet magasabb a Rendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott mértéknél,

d) vállalja, hogy az épület felújítása bontása esetén a bérbeadó 90 napos határidővel felmondhat,

e) vállalja, hogy a törvényben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti,

f) vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak, és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja.

Üzlethelyiségekkel, és szabad területekkel kapcsolatban kérjen további információt kollégánktól

Helyiséggazdálkodás
Elérhetőségünk: +36 1 278-58-48/121, 137
E-mail: uzlet@varosgazda.eu

Ügyfélfogadási idő
Hétfő: 13:00–16:00 óra között
Pénteken: 07:00–12:00 óra között


Vízóracsere

Mellék vízmérő cserével kapcsolatos ügyintézés
A lakáshoz illetve üzlethelyiséghez tarozó mellékmérők hitelessége 8 év, ami azt jelenti, hogy a mérő hitelesítésének évétől számított nyolcadik év végéig le kell cserélni és újrahitelesíttetni.

A mellék vízmérő cseréjének folyamata
A Vízművek számláján fel van tüntetve a vízmérő hitelességének ideje és levélben is értesíti a számlafizetőt a hitelesség lejártáról.
Az önkormányzati lakásban lakóknak és az önkormányzati tulajdonú üzletek bérlőinek a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. intézi és fizeti a mérő cseréjét, hitelesítését.
A bérlőnek a Vízművek Zrt. által megküldött levéllel be kell fáradnia a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatára szerdai napon 7 és 18 óra között.
Ki kell tölteni a bejelentőt, telefonszámot megadva, amin elérhető időpont egyeztetésre a szereléshez. A szerelésnek minden költségét a Városgazda állja.

Új mellékmérő kialakításának folyamata
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán kell bejelenteni az igényt és kitölteni a bejelentőt a pontos elérhetőség feltüntetésével.
Ilyenkor hosszabb időt vesz igénybe a szerelés és az ügyintézés, mert terveztetni majd engedélyeztetni kell először a Vízművek Zrt.-nél és csak utána lehet kialakítani a mérő helyét és beszerelni, hitelesíteni a mérőt. A szerelés és az első számla megérkezése között 6-8 hónap is lehet az átfutás.

Mérő meghibásodásával kapcsolatos ügyintézés
Ahogy észreveszi a vízhasználó, hogy akad vagy megáll a vízmérő, a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán, vagy telefonon az alábbi elérhetőségen: 061-276-7876/142-es melléken, energetika@varosgazda.eu e-mail címen.

A bejelentést követően a lehető legrövidebb időn belül jelentkezik a szerelést és a cserét végző cég.

Késedelmes befizetések kezelése

Hátralékkezelés, különös tekintettel a nemfizetés okainak feltárása, arra vonatkozó megoldási javaslattétel, a rendelkezésünkre álló lehetőségek megtartása mellett. pl.: részletfizetési megállapodások megkötése, igénybe veheti a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (családsegítő) segítségét is, különös tekintettel, ha kiskorú gyermeket, vagy gyermekeket nevel.

A részletfizetési megállapodás kizárólag írásbeli kérelemre, Ptk. szerinti késedelmi kamat mentesen vehető igénybe.
– Részletfizetés kedvezmény biztosításának további feltétele a fizetési készség tanúsítása, melynek összege a hátralék 10%-a kezdőbefizetésként.
– Rendelet alapján adható futamidő maximálisan 24 hónap.

Amennyiben a részletfizetési kedvezményben részesült hátralékos ügyfél az engedélyezett részletfizetési, valamint tárgyhavi befizetési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben teljesíti úgy a részére biztosított kedvezményt elveszti.

Kérdése esetén félfogadási időben lehetősége van személyesen megkeresni csoportunkat hétfőn 7 és 13 óra között, szerdán 13 és 16 óra között, pénteken pedig reggel 7 és 12 óra között.

Telefonos elérhetőség: 278-58-45
E-mail: kovkez@varosgazda.eu

Kérelem lakbér és hátralék kiegyenlítésére


Hibabejelentések

– Bérelt üzlethelyiségek és parkolók műszaki meghibásodása esetén:
   uzlet@varosgazda.eu
– Bérelt lakások műszaki meghibásodása esetén: lakasugy@varosgazda.eu