GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések


Követeléskezelés

Kérjük kattintson a kérdésekre, hogy megtekinthesse a válaszokat!

A személyiségi jogok védelme érdekében telefonon nem áll módunkban a pontos összegről információt kiadni, ilyen esetben kérjük kedves ügyfeleinket, fáradjanak be ügyfélszolgálatunkra ügyfélfogadási időben.
Kérjük kattintson ide az ügyfélfogadási idők és elérhetőségek megtekintéséhez!

– Email útján: kovkez@varosgazda.eu
– Faxon: 061-276-69-34
– Személyesen az ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben

Kérjük kattintson ide az ügyfélfogadási idők és elérhetőségek megtekintéséhez!

Érdemes leellenőrizni, hogy a befizetés időben megtörtént-e, illetve a befizetést célszerű leigazolni.

– Banki átutalással: 11784009-20200484-00000000 bankszámlaszámra (OTP Bank Nyrt.)
– Házipénztárban
– Csekken

Igen, a kezdő részlet a fennálló tartozás minimum 10 % -ának helyszínen történő befizetése, a megállapodás további feltételeit pedig személyesen szükséges egyeztetni.

Igen. A Meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, meghatalmazott és 2 db tanú adatainak, illetve aláírásának.

Nem, a végrehajtó költségéről pontos felvilágosítást csak az eljáró végrehajtó tud adni, mely összeget a végrehajtónál kell befizetni.

Nem, a Csepeli Városgazda Zrt-vel is köthető részletfizetési megállapodás, azonban a végrehajtó addig felmerült költségeit a végrehajtóval személyesen le kell egyeztetni és a végrehajtó felé azt meg kell fizetni.

A fizetendő közjegyzői díj pontos összegéről a MOK honlapján, vagy az illetékes közjegyzőnél tud érdeklődni.

Ingatlangazdálkodás

Kérjük kattintson a kérdésekre, hogy megtekinthesse a válaszokat!

Önkormányzati tulajdonú lakásokban, üzletekben tapasztalt műszaki hibákat személyesen a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán, vagy elektronikusan a lakasugy@varosgazda.eu, valamint az uzlet@varosgazda.eu e-mail címeken jelezhetik.

Hulladékkezelés

Kérjük kattintson a kérdésekre, hogy megtekinthesse a válaszokat!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. július 23-tól – a Bábolna Bio Kft. helyett – az RNBH Konzorcium végzi Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából a főváros patkánymentes állapotának fenntartására vonatkozó irtási munkákat.
Amennyiben lakókörnyezetükben patkányokat, vagy azok jelenlétére utaló jeleket tapasztalnak, a 06/70-364-6531 telefonszámon jelenthetik be hétfőtől péntekig 8.00 órától 16.00 óráig. A köztes időszakokban üzenetrögzítő fogadja a hívásokat. Elektronikusan a patkanyirtasbudapest@gmail.com e-mail címen lehet bejelenteni a patkányészleléseket.

A bejelentésben szükséges megjelölni:
– az észlelés pontos helyét (irányítószám, utca, házszám),
– rövid leírást a látottakról (pl. élő patkány a pincében),
– valamint elérhetőségét – lehetőleg egy telefonszámot – amelyen az irtást végző cég munkatársai felkereshetik a bejelentőt.

A kezelés elvégzése a lakosság számára díjmentes, azt teljes egészében Budapest Főváros Önkormányzata finanszírozza.

Tájékoztatjuk, hogy az éves, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatást az FKF Zrt. végzi. Az FKF Zrt. értesítőlevélben, illetve társasházak lépcsőházaiban kifüggesztett plakátokon, valamint a www.fkf.hu oldalon tájékoztatja a lakosságot a lomtalanítás időpontjáról.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az FKF Zrt. Budapesten jelenleg 17 hulladékgyűjtő udvar működtet, ahol a lakosság leadhatja a szelektíven gyűjtött hulladékot. A hulladékudvarok csak hulladékfajtánként különválogatott, nem szennyezett hulladékokat vesznek át. A hulladékudvarok hulladékátvételi szolgáltatásait a budapesti lakosok eredeti lakcímkártyával történő címigazolás, továbbá utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény, vagy átutalási igazolás, vagy társasházi lakos esetében, közös képviselői igazolás bemutatását követően hulladékfajtánként meghatározott napi és éves limitig díjmentesen vehetik igénybe. További információt a fkf.hu/hulladekudvar-leadhato honlapon talál.

Kérjük, hogy a továbbiakban egyéb, lomtalanítással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az fkf@fkf.hu e-mail címen szíveskedjék megtenni, tekintettel arra, hogy ezen kérdések megválaszolása az Zrt. illetékességi körébe tartozik.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994 (VIII.1) Főv. Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy „az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület – beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – gondozásáról tisztán tartásáról, szemét és gyommentesítéséről, hó eltakarításáról és a síkosság mentesítéséről”.
Ennek értelmében a tulajdonosoknak maguknak szükséges gondoskodniuk az ingatlan előtti járda, valamint a járda és az úttest közötti terület tisztántartásáról.

A kerület tisztántartása önkormányzatunk kiemelt feladatai közé tartozik. A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársai folyamatosan gondoskodnak a legális és illegális hulladék elszállításról, valamint a fertőzött területek fertőtlenítéséről. Számtalan lakossági bejelentés érkezik, miszerint nem önkormányzati tulajdonú területeken, a tulajdonosok – az említett rendelet ellenére – gyakran elmulasztják rendben tartani környezetüket. Ezekben az esetekben a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. rendszerint megtisztítja a területeket, azonban ez nagy költségeket ró önkormányzatunkra, ezáltal az egész kerületre és az adófizető polgárokra.
Erre való tekintettel, kérjük, hogy amennyiben illegális hulladék elhelyezést észlel, illetékességből jelezze a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyeleténél és/vagy a rendőrségen, annak érdekében, hogy hathatós intézkedéseket tehessenek a szemetelőkkel szemben.

Zöldterület-fenntartás

Kérjük kattintson a kérdésekre, hogy megtekinthesse a válaszokat!

Tájékoztatjuk, hogy a zöldhulladékot az erre a célra rendszeresített FKF jelzésű hulladékgyűjtő zsákba gyűjthetik össze, hogy a zöldhulladék elszállítási napokon az FKF Nonprofit Zrt. elszállíthassa. 100 literes zöldhulladék-gyűjtő zsák ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.), az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje alatt igényelhető. Az FKF Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a zöldhulladék begyűjtésének időtartama 2019. március 4-től 2019. november 29-ig tart. Az elszállítás hetente egyszer történik. Mellékletben csatolva küldjük az FKF Zrt. lakossági tájékoztató hírlevelét.

A zöldhulladék elszállításáról több információt az FKF Zrt. honlapján talál.
fkf.hu/kerti-zoldhulladek-gyujtes

Útkarbantartás

Kérjük kattintson a kérdésekre, hogy megtekinthesse a válaszokat!

Amennyiben nagy intenzitású eső esetén vízmegállási problémát észlelne, Társaságunk segítséget nyújt a csapadékvíz elszállításában, melyet az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:
– 7.00 óra és 16.00 óra között a 278-5848 telefonszám 165 mellékén,
– 16.00 óra után a 06-30-641-7672 telefonszámon.

A telefonos bejelentést követően munkatársaink rövid időn belül elszállíttatják a megjelölt helyszínről az összegyűlt csapadékvizet.