Fűnyírás

Fűnyírás közterületen

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának tulajdonát képző közterületeken a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Zöldterület-fenntartási Osztálya végzi a fűnyírást, ütemterv szerint.

A Főváros Önkormányzat tulajdonát képző, illetve a kezelésükben lévő közterületeken a fű nyírását a Fővárosi Önkormányzat megbízása alapján a FŐKERT Nonprofit Zrt. végzi.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. által kezelt területek
– Lámpás út (II. Rákóczi Ferenc út – Csepeli út)
– Corvin út (HÉV kereszteződés – Védgát utca)
– Csepeli út (8655. sz. út – Budapest határ)
– Duna utca (Gubacsi híd – Ady Endre út)
– II. Rákóczi Ferenc ú (Szent István út – Budapest határ)
– Kossuth Lajos utca (Weiss Manfréd utca – Szent István út)
– Weiss Manfréd út (Kvassai híd – Corvin út)
– Szent István út (II. Rákóczi Ferenc út – Hollandi út)
– Teller Ede utca (Weiss M. utca- Posztógyár utca)
– Védgát utca (Corvin út – Gubacsi híd)

Bővebb információ: fokert.hu

Magáningatlannal kapcsolatos kötelezettségek

A 48/1994. (VIII. 1.) „a Főváros köztisztaságáról” Főv. Kgy. rendelet 3. § szerint:

Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:
a) az ingatlan – beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hó-eltakarításáról és síkosság mentesítéséről.