Útkarbantartás

Út-, járda- és parkolókarbantartás

Útépítési Csoportunk munkatársai folyamatosan ellenőrzik kerületünk kezelésébe tartozó aszfaltburkolattal ellátott, valamint szilárd útburkolattal még nem rendelkező útjainak műszaki állapotát. Az útkarbantartási feladatok ellátását az időjárás, illetve a kapacitásuk függvényében ütemezetten végzik, műszaki szükségesség szerint rangsorolva.

Útépítési Csoportunk végzi a kerületben található önkormányzati tulajdonban és kezelésében lévő utak és utcák fenntartási feladatait:

Járdajavítás

Elsősorban a járdabeszakadások igényelnek azonnali beavatkozást, mely során azonnal elkerítjük a hibahelyet és megkezdjük a hibaelhárítást. A rossz műszaki állapotú járdaszakaszok javítása érdekében érkezett bejelentéseket helyszíni bejárás során megvizsgáljuk és nyilvántartásunkba felvesszük a feladat ütemezése érdekében.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994 (VIII.1) Főv. Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről.
Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint változatlan maradjon;

b) a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről;

c) a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.”

Ennek értelmében a tulajdonosoknak maguknak szükséges gondoskodniuk az ingatlan előtti járda, valamint a járda és az úttest közötti terület tisztántartásáról.

Útkarbantartás

a) Kátyúzás
b) Útbeszakadás javítás
c) Földútjavítás

Kivételt képeznek
a) A közműszolgáltatók által végzett burkolatbontások helyreállítását a szolgáltató végzi.

b) Magánépítkezést követően az út- és járda helyreállításról a kivitelező/ ingatlan tulajdonosnak szükséges gondoskodnia. A javítási munkák saját kivitelezésben megvalósíthatóak tulajdonosi hozzájárulás, közútkezelői hozzájárulás és munkakezdési engedély birtokában, az engedélyekben foglaltak betartásával. A munkavégzéshez szükséges hozzájárulások az Önkormányzattól, valamint Társaságunktól díjtalanul beszerezhetőek.

c) A különböző méretű és alakú fedlapok és egyéb közműszerelvények (pl. vízelzáró szerelvény) javítását és cseréjét, a közműszolgáltatók látják el. Meghibásodásukat jelezzük az illetékes szolgáltató felé.

d) Az aszfaltburkolattal ellátott utakon, utcákon beépített víznyelők karbantartása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. feladata. A kerület több pontjáról érkezett jelzés illegálisan megépített víznyelőkről, amelyek Társaságunk által megszűntetésre kerülnek.

e) A kerületünkben található buszútvonalak karbantartása nem Társaságunk illetékessége, ezért kérjük Önöket, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében, bejelentésüket a budapestkozut@budapestkozut.hu e-mail címen szíveskedjenek megtenni.

Parkolók burkolatának javítása

A parkolókat műszaki állapotuk szerint rangsorolva javítjuk. A kivitelezésnél segítséget jelent Társaságunk számára, ha az előre kijelölt időpontban a lakók gondoskodnak a parkoló szabadon hagyásáról. A lakók együttműködésével egy nap több parkoló javítása is ütemezhetővé válik.

Amennyiben az Önkormányzat kezelésében álló utakon meghibásodást tapasztal, kérjük, tájékoztassanak bennünket, hogy Társaságunk mielőbb intézkedhessen a hiba elhárítása érdekében.


Bejelentésüket megtehetik

Elektronikus úton az info@varosgazda.eu e-mail címen vagy személyesen a Katona József utca 62-64. szám alatt található ügyfélszolgálatunkon ügyfélfogadási időben.

Megértésüket köszönjük!

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejéért kérjük kattintson ide!

Járdahiba bejelentő nyomtatványt ide kattintva töltheti le!

Köszönjük, hogy jelzésükkel és odafigyelésükkel segítik munkánkat.
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.