GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések


Hulladékkezelés

Kérjük kattintson a kérdésekre, hogy megtekinthesse a válaszokat!

Tájékoztatjuk önöket, hogy Budapesten a Fővárosi Önkormányzat megbízásából 2023. március 20-tól kezdődően a Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft. a Ronix Kft-vel együttműködve Deratizációs Központ Konzorcium néven végzi  patkányirtási feladatokat.

 

Amennyiben a lakókörnyezetében patkányokat, vagy azok jelenlétére utaló jeleket tapasztalnak, úgy bejelentését első sorban a Főpolgármesteri Hivatal által kifejezetten erre a célra létrehozott online bejelentő felületen (https://patkanybejelentes.budapest.hu) tudja megtenni. Emellett lehetőség van a telefonon történő értesítésre is munkaidőben a 06 1 327-1957-es vagy a 06 1 999-9322-es telefonszámokon.

 

A bejelentésben szükséges megjelölni:

 • az észlelés pontos helyét (irányítószám, utca, házszám),
 • kapcsolattartási adatokat,
 • mit észlelt (élő patkány, tetem, patkány jelenlétére utaló jel),
 • ki látta a patkányt,
 • magánterületen vagy közterületen észlelték a patkány jelenlétét,
 • egyéb megjegyzés.

 

A kezelés elvégzése a lakosság számára díjmentes.

Tájékoztatjuk, hogy az éves, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatást a BKM Budapesti Közművel Nonprofit Zrt. azon belül az FKF Hulladékgazdálkodási divíziója végzi. Az FKF Zrt. értesítőlevélben, illetve társasházak lépcsőházaiban kifüggesztett plakátokon, valamint a www.fkf.hu oldalon tájékoztatja a lakosságot a lomtalanítás időpontjáról.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az FKF Zrt. Budapesten jelenleg 17 hulladékgyűjtő udvar működtet, ahol a lakosság leadhatja a szelektíven gyűjtött hulladékot. A hulladékudvarok csak hulladékfajtánként különválogatott, nem szennyezett hulladékokat vesznek át. A hulladékudvarok hulladékátvételi szolgáltatásait a budapesti lakosok eredeti lakcímkártyával történő címigazolás, továbbá utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény, vagy átutalási igazolás, vagy társasházi lakos esetében, közös képviselői igazolás bemutatását követően hulladékfajtánként meghatározott napi és éves limitig díjmentesen vehetik igénybe. További információt a fkf.hu/hulladekudvar-leadhato honlapon talál.

Kérjük, hogy a továbbiakban egyéb, lomtalanítással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az fkfzrt@fkf.hu e-mail címen szíveskedjék megtenni, tekintettel arra, hogy ezen kérdések megválaszolása az Zrt. illetékességi körébe tartozik.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994 (VIII.1) Főv. Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy „az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület – beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is – gondozásáról tisztán tartásáról, szemét és gyommentesítéséről, hó eltakarításáról és a síkosság mentesítéséről”.

Ennek értelmében a tulajdonosoknak maguknak szükséges gondoskodniuk az ingatlan előtti járda, valamint a járda és az úttest közötti terület tisztántartásáról.

A kerület tisztántartása önkormányzatunk kiemelt feladatai közé tartozik. A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársai folyamatosan gondoskodnak a legális és illegális hulladék elszállításról, valamint a fertőzött területek fertőtlenítéséről. Számtalan lakossági bejelentés érkezik, miszerint nem önkormányzati tulajdonú területeken, a tulajdonosok – az említett rendelet ellenére – gyakran elmulasztják rendben tartani környezetüket. Ezekben az esetekben a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. rendszerint megtisztítja a területeket, azonban ez nagy költségeket ró önkormányzatunkra, ezáltal az egész kerületre és az adófizető polgárokra.

Erre való tekintettel, kérjük, hogy amennyiben illegális hulladék elhelyezést észlel, illetékességből jelezze a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyeleténél és/vagy a rendőrségen, annak érdekében, hogy hathatós intézkedéseket tehessenek a szemetelőkkel szemben.

Kisállat tetem, illetve a melléktermék elszállítását és biztonságos, szakszerű megsemmisítését az ATEV Zrt.-től kérhetik díjmentesen hívható telefonszámukon: 06-80/630-242 vagy az atev@atev.hu e-mail címen. A társaság rendszerint 48 órán belül gondoskodik a tetem elszállításáról.

Zöldterület-fenntartás

Kérjük kattintson a kérdésekre, hogy megtekinthesse a válaszokat!

Fakivágási kérelmet társasházaknál a közös képviselő nyújthat be a Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Városrendezési Iroda Környezetvédelmi Csoportjához, elkerülve ezzel a társasházban lakók esetleges ellentétes igényét. A hivatal által megbízott igazságügyi szakértő vizsgálata alapján, a fakivágási határozat meghozatala a jegyző megbízásából a fent említett iroda hatáskörébe tartozik. A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. kizárólag meglévő határozat alapján végezhet közterületen fakivágást.

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Városrendezési Iroda Környezetvédelmi Csoportja

Cím: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 65.

Levelezési cím: 1751 Budapest, Pf.: 85

Telefon: +36 1 427 6286

Fax: +36 1 427 6388

Az igénylés módja:

Társasházak esetében a közös képviselő nyújthat be igényt, családi házas övezetben pedig az ingatlan tulajdonosa/ használója kérheti a ház előtti zöldterületi sávba. Az igénylést email-ben kell megküldeni a info@varosgazda.eu címre, amiben az alábbi adatokat szükséges megadni:

 • Igénylő neve
 • Cím (ahova a fát ültetni kívánja)
 • Igényelt fa fajtája

 

Szívesen fogadunk egyéb jelzéseket is, amelyekben felhívják figyelmünket üres területek fásítására (pl. parkolók menti sávokra, stb.). Ilyen esetekben kérjük, küldje meg a info@varosgazda.eu email címre a faültetésre alkalmas helyszín címét, valamint az ültetni kívánt fa fajtáját. Ezt követően Társaságunk megvizsgálja a helyszínt (elegendő hely áll-e rendelkezésre, hol húzódnak légvezetékek, stb.) Amennyiben a terület faültetésre alkalmas, az igényt előjegyzésbe vesszük, és a következő 1 évben várható a facsemete ültetése. A faültetésekre időjárástól függően ősszel és tavasszal kerül sor.

A kertekből származó zöldhulladékot bezsákolva, a max. 10 cm átmérőjű faágakat, gallyakat pedig kb. egyméteresre darabolva, megfelelő vastagságú zsineggel kötegelve helyezzék ki az ingatlan elé. Az FKF Zrt. kizárólag ezen kötegelt zöldhulladékot, illetve az FKF Nonprofit Zrt. logójával ellátott „kerti zöldhulladékgyűjtő-zsák” feliratú hulladékgyűjtő-zsákokat szállítja el hetente egyszer a lakókörzetre érvényes szállítási napon.

 

Biológiailag lebomló, „kerti zöldhulladékgyűjtő-zsák” feliratú, 100 literes zöldhulladékgyűjtő zsák vásárolható a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben.

Eladási ár: bruttó 235,- Ft/db

A zsákokat a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. forgalmazza. Egyéb információk a társaság honlapján találhatók: https://www.fkf.hu/kerti-zoldhulladek-gyujtes

 

Térítés ellenében zöldhulladék elszállítása a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-nél is igénybe vehető, az alábbiak szerint.

A csepeli lakosok az info@varosgazda.eu e-mail címen jelezhetik zöldhulladék elszállítással kapcsolatos igényüket. Az e-mailben szükséges feltüntetni a szállítási helyszínt és a kérelmező elérhetőségét. A Zöldterület-fenntartási Osztály dolgozói felveszik a kapcsolatot a megrendelővel és időpontot egyeztetnek a zöldhulladék felmérésére. A mennyiség meghatározása köbméterben történik. A zöldhulladék jellege lehet faág, gally, fű és lombhulladékot.

Az elszállítás díja:

 • kiszállási díj: bruttó 1.000 Ft
 • a zöldhulladék elszállítás és aprítékolás díja: bruttó 2.500-Ft/m3

A felmért mennyiségről a megrendelő tájékoztatást kap, ezután szükséges a megállapított összeg ügyfélszolgálaton történő befizetése, melyet követően a megrendelőnek közterületre kell helyeznie a befizetett mennyiségű zöldhulladékot. Ezt a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársai a kikészítést követő napokban, a lehető leghamarabb elszállítják.

Továbbá külön díjazás ellenében az FKF Zrt. is gondoskodik a hulladék eseti elszállításáról. Erről bővebben az FKF Zrt. honlapján (https://www.fkf.hu/eseti-hulladekszallitas) olvashatnak.

Kérjük, hogy amennyiben illegális hulladék/zöldhulladék elhelyezést észlel (tettenérés), illetékességből jelezze a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete éjjel-nappal hívható 06-1-278-0150 telefonszámán, annak érdekében, hogy hathatós intézkedéseket tehessenek a szemetelőkkel szemben. A hatáskörrel rendelkező hatóságok tettenérés esetén helyszíni bírság kiszabására is jogosultak.

Közterületi-műszak és útépítés

Kérjük kattintson a kérdésekre, hogy megtekinthesse a válaszokat!

Amennyiben játszótereinken megrongált, sérült, balesetveszélyes játszótéri eszközt látnak, kérjük, tájékoztassanak bennünket az info@varosgazda.eu e-mail címen, vagy oldalunk hibabejelentő lapján (https://varosgazda.eu/jatszoterek-uzemeltetese/) hogy a hibát mielőbb elháríthassuk!

 

Kérjük, hogy amennyiben nem megfelelő magatartást tanúsító vagy a játszótér nyitvatartási idején túl a játszótér területén tartózkodó személy jelenlétét észleli, azonnal jelezze a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete éjjel-nappal hívható 06-1-278-0150 telefonszámán. A játszótér nem rendeltetésszerű, nyitvatartási időn túli használata esetén a Közterület-felügyelet intézkedik.

Amennyiben a kutyafuttatóban megrongált, sérült, balesetveszélyes eszközt látnak, kérjük, tájékoztassanak bennünket az info@varosgazda.eu e-mail címen, hogy a hibát mielőbb elháríthassuk!

 

Kérjük, hogy amennyiben nem megfelelő magatartást tanúsító vagy a kutyafuttató nyitvatartási idején túl a kutyafuttató területén tartózkodó személy jelenlétét észleli, azonnal jelezze a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Közterület-felügyelete éjjel-nappal hívható 06-1-278-0150 telefonszámán. A kutyafuttató nem rendeltetésszerű, nyitvatartási időn túli használata esetén a Közterület-felügyelet intézkedik.

Az önkormányzat kezelésében lévő közterületi locsolóhálózatok (kerti csapok) javítását és karbantartási feladatait, valamint a nyári, illetve a téli időszakra való átálláshoz szükséges nyitást, zárást és víztelenítést a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. végzi. Amennyiben a kezelésünkben lévő, megrongált, sérült, kerti locsolóhálózatban hibát, vízelfolyást észlelnek, kérjük, tájékoztassanak bennünket, hogy mielőbb intézkedhessünk a hiba elhárítása érdekében. A bejelentéseket társasházak esetében kizárólag a közös képviselő teheti meg, elektronikus úton a locsolas@varosgazda.eu vagy az info@varosgazda.eu e-mail címeken vagy személyesen a Katona József utca 62-64. szám alatt található ügyfélszolgálatunkon, ügyfélfogadási időben.

Társaságunk az utak karbantartásáért felel (kátyúzás, útbeszakadás, földútjavítás). Útépítési Csoportunk munkatársai folyamatosan ellenőrzik kerületünk kezelésébe tartozó aszfaltburkolattal ellátott, valamint szilárd útburkolattal még nem rendelkező útjainak műszaki állapotát. Az útkarbantartási feladatok ellátását az időjárás, illetve a kapacitásuk függvényében ütemezetten végzik, műszaki szükségesség szerint rangsorolva. Az útkarbantartással kapcsolatos észrevételeket az info@varosgazda.eu e-mail címre várjuk.

Kivételt képeznek

 1. a) A közműszolgáltatók által végzett burkolatbontások helyreállítását a szolgáltató végzi. A kivitelezéssel, vagy a helyreállítással kapcsolatos bejelentés a kozutkezelo@budapest21.hu e-mail elérhetőségen tehető.

 

 1. b) Magánépítkezést követően az út- és járda helyreállításról a kivitelező/ ingatlan tulajdonosnak szükséges gondoskodnia. A javítási munkák saját kivitelezésben megvalósíthatóak tulajdonosi hozzájárulás, közútkezelői hozzájárulás és munkakezdési engedély birtokában, az engedélyekben foglaltak betartásával. A munkavégzéshez szükséges hozzájárulások az Önkormányzattól, valamint Társaságunktól díjtalanul beszerezhetőek.

 

 1. c) A különböző méretű és alakú fedlapok és egyéb közműszerelvények (pl. vízelzáró szerelvény) javítását és cseréjét, a közműszolgáltatók látják el. Meghibásodásukat jelezzük az illetékes szolgáltató felé.
 2. d) Az aszfaltburkolattal ellátott utakon, utcákon beépített víznyelők karbantartása és tisztítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. feladata. A kerület több pontjáról érkezett jelzés illegálisan megépített víznyelőkről, amelyek Társaságunk által megszűntetésre kerülnek.

 

 1. e) A kerületünkben található buszútvonalak karbantartása nem Társaságunk illetékessége, ezért kérjük Önöket, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében, bejelentésüket a budapestkozut@budapestkozut.hu e-mail címen szíveskedjenek megtenni.

 

 1. f) KRESZ táblával kapcsolatos probléma bejelentése a budapestkozut@budapestkozut.hu e-mail címen tehető.

Elsősorban a járdabeszakadások igényelnek azonnali beavatkozást, mely során azonnal elkerítjük a hibahelyet és megkezdjük a hibaelhárítást. A rossz műszaki állapotú járdaszakaszok javítása érdekében érkezett bejelentéseket helyszíni bejárás során megvizsgáljuk és nyilvántartásunkba felvesszük a feladat ütemezése érdekében. A járdajavítással kapcsolatos észrevételeket az info@varosgazda.eu e-mail címre várjuk.

 

 

Amennyiben utcanév tábla cseréjét szeretné kérni, jelezze Társaságunknak az info@varosgazda.eu e-mail címen, a táblán szereplő szöveg pontos megadásával. Bejelentését követően munkatársaink megvizsgálják kérését és szükség esetén gondoskodnak a tábla cseréjéről, pótlásáról.

Amennyiben nagy intenzitású eső esetén vízmegállási problémát észlelne közterületen, Társaságunk segítséget nyújt a csapadékvíz elszállításában, melyet az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:

– 7.00 óra és 16.00 óra között a 278-5848 telefonszám 165 mellékén,

– 16.00 óra után a 06-30-641-7672 telefonszámon. A telefonos bejelentést követően munkatársaink rövid időn belül elszállíttatják a megjelölt helyszínről az összegyűlt csapadékvizet.