Versenytárgyalási felhívás bérlakások piaci elvű bérbeadása céljából

Versenytárgyalási felhívás bérlakások piaci elvű bérbeadása céljából

Tisztelt Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság!

 

Az alábbiakban meghatározott 10 db üres lakás piaci alapon történő bérbeadásához „Versenytárgyalási felhívás” kiírása szükséges az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján, azzal hogy a nyertes ajánlattevő a lakás tekintetében helyreállítási kötelezettséget vállal.

 

A versenytárgyalási felhívással meghirdethető lakások adatai és a jelenlegi kialakításoknak megfelelő helyreállítás becsült nettó anyagköltsége:

 

 

 

Albetét címe

(Hrsz.)

komfortfokozat alap-

terület

m2

szobák
száma
félszobák
száma
Beköltözhető
személyek
száma /Lakószobarész
Becsült
nettó
anyag-költség(Ft)
1 Ady Endre út 45. 9. em. 39.

(hrsz:209364/22/A/125)

összkomfortos 57 1 2 6 fő (38 m²) 1.726.200,-
2 Árpád utca 6. A 4. em. 33.

(hrsz:209364/1/A/34)

összkomfortos 46 1 1 5 fő (32 m²) 924.000,-
3 Árpád utca 10. A 5. em. 123.

(hrsz:209364/3/A/124)

összkomfortos 46 1 1 5 fő (32m²) 1.263.200,-
4 Árpád utca 10. C 8. em. 204.

(hrsz:209364/3/A/205)

összkomfortos 46 1 1 5 fő (32 m²) 1.949.500,-
5 Dunadűlő út 3. C fszt. 1.

(hrsz:208165/8/A/129)

összkomfortos 58 1 2 5 fő (34 m²) 1.916.990,-
6 Kiss János altn. utca 63. 1. em. 20.

(hrsz:208495/6/A/130)

összkomfortos 53 1 2 5 fő (31 m²) 2.325.558,-
7 Petz Ferenc utca 26. 5. em. 56.

(hrsz:208529/1/A/166)

összkomfortos 48 2 0 5 fő (31 m²) 1.953.690,-
8 Szent István út 3. 1. em. 81.

(hrsz:201837/1/A/47)

félkomfortos 24 1 0 3 fő (19 m²) 1.224.600,-
9 Szent István út 3. fszt. 31.

(hrsz:201837/1/A/4)

komfortos 25 1 0 3 fő (21 m²) 1.298.804,-
10 József Attila utca 67. 5. em. 31.

(hrsz:208165/4/A/96)

összkomfortos 35 1 1 4 fő (25 m²) 568.200,-

Kiegésztő tájékoztató

A korábbi piaci alapú versenytárgyalási felhívás tapasztalatai alapján a felhívás szövege módosításra került.

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a javaslatot támogatni szíveskedjen, és a fenti lakásokra 2022. november 30. napjától – 2023. január 16. napjáig tartó időszakra a lakások piaci elven történő bérbeadása érdekében „Versenytárgyalási felhívást” írjon ki.

 

 

Határozati javaslat

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága úgy dönt, hogy az alább felsorolt 10 db üres lakás piaci elven történő bérbeadására az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti „Versenytárgyalási felhívást” írja ki – a lakás helyreállításának kötelezettsége mellett – az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése alapján, egyben felkéri a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-t, hogy a versenytárgyalással kapcsolatos bonyolítási feladatokat lássa el, majd a versenytárgyalás eredményének, illetve a nyertes személyének megállapítása céljából a benyújtott ajánlati dokumentációkat terjessze a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság elé.

 

A versenytárgyalási felhívással érintett lakások adatai:

 

 

 

Albetét címe

(Hrsz.)

komfortfokozat alap-

terület

m2

szobák
száma
félszobák
száma
Beköltözhető
személyek
száma /Lakószobarész
Becsült
nettó
anyag-költség(Ft)
1 Ady Endre út 45. 9. em. 39.

(hrsz:209364/22/A/125)

összkomfortos 57 1 2 6 fő (38 m²) 1.726.200,-
2 Árpád utca 6. A 4. em. 33.

(hrsz:209364/1/A/34)

összkomfortos 46 1 1 5 fő (32 m²) 924.000,-
3 Árpád utca 10. A 5. em. 123.

(hrsz:209364/3/A/124)

összkomfortos 46 1 1 5 fő (32m²) 1.263.200,-
4 Árpád utca 10. C 8. em. 204.

(hrsz:209364/3/A/205)

összkomfortos 46 1 1 5 fő (32 m²) 1.949.500,-
5 Dunadűlő út 3. C fszt. 1.

(hrsz:208165/8/A/129)

összkomfortos 58 1 2 5 fő (34 m²) 1.916.990,-
6 Kiss János altn. utca 63. 1. em. 20.

(hrsz:208495/6/A/130)

összkomfortos 53 1 2 5 fő (31 m²) 2.325.558,-
7 Petz Ferenc utca 26. 5. em. 56.

(hrsz:208529/1/A/166)

összkomfortos 48 2 0 5 fő (31 m²) 1.953.690,-
8 Szent István út 3. 1. em. 81.

(hrsz:201837/1/A/47)

félkomfortos 24 1 0 3 fő (19 m²) 1.224.600,-
9 Szent István út 3. fszt. 31.

(hrsz:201837/1/A/4)

komfortos 25 1 0 3 fő (21 m²) 1.298.804,-
10 József Attila utca 67. 5. em. 31.

(hrsz:208165/4/A/96)

összkomfortos 35 1 1 4 fő (25 m²) 568.200,-

Határidő:                                                      Versenytárgyalási felhívás közzététele:

  1. november 30.

Versenytárgyalási kiírás eredményének Bizottság elé terjesztése:

  1. január 30.

Melléklet:

  1. számú melléklet: egyeztető lap
  2. számú melléklet: Versenytárgyalási felhívás
  3. számú melléklet: Kiegésztő tájékoztató