2022. évi fenyőfaárusító helyek bérbeadása

2022. évi fenyőfaárusító helyek bérbeadása

Pályázati felhívás a 2022. évi fenyőfaárusító helyek bérbeadására vonatkozóan, a Csepeli Piac területén

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt., mint a Csepel Piac (1212 Budapest, Deák tér 1.) üzemeltetője, pályázatot hirdet a 2022-es év végi fenyőfaárusító helyek bérbeadására vonatkozóan. Az árusító helyek bérleti jogára az alábbiakban meghatározott határidőn belül és módon lehet pályázni.

A pályázat tárgya:

A Csepeli Piac idén is lehetőséget biztosít vállalkozások és őstermelők számára a karácsonyra szánt fenyőfák értékesítésére, 2022. december 10-én 7 órától december 24-én 12 óráig. A fenyőfák lepakolására december 9-én 17 órától lesz lehetőségük. A vásár a piac átriumában kerül megrendezésre, ahol a bérbeadó biztosítja a világítást és őrzést a bérlők részére. 12 darab, egyenként kb. 25 m2-es terület kerül kijelölésre és bérbeadásra, melyek bérleti díja minimum bruttó 255.000 Ft.

A pályázatok beadásához nevezési díj kapcsolódik, amelynek összege pályázatonként bruttó 50.000 Ft. A nevezési díj természetesen a bérleti díjból levonásra kerül, továbbá a nem nyertes pályázatok után befizetett nevezési díjak visszautalásra kerülnek. Az érvényes (tehát nevezési díjjal megerősített) ajánlatot beküldő pályázó a nevezési díj összegét elveszíti, amennyiben az ajánlattételi határidőt követően ajánlatát visszavonja, vagyis a nevezéstől és szerződéskötéstől eláll, de az ajánlata nyertes lett volna. A nevezési díjat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. az alábbi OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlaszámra: 11721026-20283915 kérjük átutalni, a „NEVEZÉSI DÍJ” közlemény feltüntetésével.

Tekintettel arra, hogy az árusító helyek hasonló értékesítési potenciállal rendelkeznek, a legnagyobb összeget kínáló pályázattól a licitek mértékétől és a pályázatok beérkezésének idejétől függően, a pályázók maguk választják ki az árusító helyet, a mellékelt 2022. évi kiosztási rajz alapján.

Fontos, hogy a bérlőknek gondoskodniuk kell a bérleti időszak végén megmaradt fenyők elszállításáról, egyéb esetben bérbeadó 4.000 Ft+ 27% áfa/m3 szállítási díjat számít fel azok elszállítására és megsemmisítésére. Bérbeadó a nyertes pályázókkal egyszerűsített szerződést köt a helyszínen, a bérleti díj pénztárba történő befizetésével egyidejűleg.

Az alap 25 m2-es árusító helyen felül esetlegesen elfoglalt terület (túlpakolás) után bruttó 500 Ft/m2/nap extra díj kerül felszámolásra. A túlpakolást csak a piac vezetőségének engedélye birtokában, a megadott helyen és mértékben lehet igénybe venni.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő további kérdésekkel forduljon bizalommal a Csepeli Piac vezetőjéhez, Horváth Szilviához (telefon: +3620/390-2919).

Az ajánlatok bírálati szempontjai: A beérkező, érvényes (nevezési díjjal megerősített) pályázatokból a legmagasabb árat kínáló pályázó választ elsőként a felkínált árusító helyek közül. Ezt követően a felkínált összegek csökkenő sorrendjében választhatnak árusító helyet a pályázók. Amennyiben két pályázó azonos mértékű összeget kínál, úgy közöttük a pályázatok beérkezési ideje rangsorol, ha az idő is megegyezik, úgy „abc” sorrend alapján kerül kiosztásra. A helyek a Csepeli Piac 2022. évi Kiosztási rajzban feltüntetett területszámozás alapján történhetnek kiválasztásra.

Az ajánlatok beküldési módja:

Az ajánlatokat elektronikusan kizárólag a beszerzes@varosgazda.eu e-mail címre vagy postai úton, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.- nek címezve, a 1215 Budapest, Katona József utca 62-64. címre küldve fogadjuk el. Az ajánlat kizárólag akkor tekinthető érvényesnek, amennyiben a nevezési díjat az ajánlattételi határidőn belül a pályázó befizette. Kérjük, az e-mail tárgyában vagy a lezárt borítékon a következőt feltüntetni szíveskedjenek: „FENYŐFA 2022”. Az ajánlatok összegét bruttó értékben kell megadni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell, a pályázó nevét és címét, érvényes adószámát, őstermelő esetén őstermelői számot.

Az ajánlattételi határidő: Az ajánlatok beérkezési határideje 2022. november 04. 24:00 óra.

Letölthető kiosztási rajz

A letöltéshez kérjük kattintson ide!