Versenytárgyalási felhívás bérlakások piaci elvű bérbeadása céljából

Versenytárgyalási felhívás bérlakások piaci elvű bérbeadása céljából

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. §-ában kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások piaci elven történő bérbeadása céljából versenytárgyalást ír ki az alábbi feltételekkel.

A pályázható ingatlanok köre

Cím : Árpád utca 6. A 5. em. 45. / összkomfortos
– Alapterület (m2): 46 | Szobák száma: 1 | Félszobák száma: 1 | Lakószobarész (m2): 32 | Beköltözők száma max: 5 fő | Becsült nettó anyagköltség: 1 963 736 Ft

Cím : Árpád utca 10. A 5. em. 123. / összkomfortos
– Alapterület (m2): 45 | Szobák száma: 1 | Félszobák száma: 1 | Lakószobarész (m2): 32 | Beköltözők száma max: 5 fő | Becsült nettó anyagköltség: 2 038 346 Ft

Cím : Árpád utca 10. C 8. em. 204. / összkomfortos
– Alapterület (m2): 45 | Szobák száma: 1 | Félszobák száma: 1 | Lakószobarész (m2): 32 | Beköltözők száma max: 5 fő | Becsült nettó anyagköltség: 2 038 346 Ft

Cím : Kossuth Lajos utca 116. 10. em. 62. / összkomfortos
– Alapterület (m2): 59 | Szobák száma: 1 | Félszobák száma: 2 | Lakószobarész (m2): 34 | Beköltözők száma max: 5 fő | Becsült nettó anyagköltség: 2 143 235 Ft

Cím : Kossuth Lajos utca 116. 10. em. 62. / összkomfortos
– Alapterület (m2): 59 | Szobák száma: 1 | Félszobák száma: 2 | Lakószobarész (m2): 34 | Beköltözők száma max: 5 fő | Becsült nettó anyagköltség: 2 143 235 Ft

Cím : Kossuth Lajos utca 148. 4. em. 19. / összkomfortos
– Alapterület (m2): 53 | Szobák száma: 2 | Félszobák száma: 0 | Lakószobarész (m2): 35 | Beköltözők száma max: 5 fő | Becsült nettó anyagköltség: 2 084 794 Ft

Cím : Mars utca 20. 1. em. 2. / komfortos
– Alapterület (m2): 50 | Szobák száma: 2 | Félszobák száma: 0 | Lakószobarész (m2): 31 | Beköltözők száma max: 5 fő | Becsült nettó anyagköltség: 2 127 486 Ft

Cím : Táncsics Mihály út 83. 8. em. 83. / összkomfortos
– Alapterület (m2): 70 | Szobák száma: 2 | Félszobák száma: 2 | Lakószobarész (m2): 47 | Beköltözők száma max: 7 fő | Becsült nettó anyagköltség: 2 770 000 Ft

Cím : Zöldfa u. 12. 2. em. 6. / összkomfortos
– Alapterület (m2): 69 | Szobák száma: 3 | Félszobák száma: 0 | Lakószobarész (m2): 44 | Beköltözők száma max: 7 fő | Becsült nettó anyagköltség: 2 500 000 Ft

Cím : Zsák Hugó utca 8. 1. em. 3. / összkomfortos
– Alapterület (m2): 62 | Szobák száma: 2 | Félszobák száma: 1 | Lakószobarész (m2): 33 | Beköltözők száma max: 5 fő | Becsült nettó anyagköltség: 2 143 235 Ft

Cím : Zsák Hugó utca 8. 10. em. 31. / összkomfortos
– Alapterület (m2): 35 | Szobák száma: 1 | Félszobák száma: 1 | Lakószobarész (m2): 25 | Beköltözők száma max: 4 fő | Becsült nettó anyagköltség: 1 765 594 Ft

A lakásra általánosan jellemző műszaki paraméterek

A táblázatban szereplő bérlakások olyan üresen álló ingatlanok, melyek felújítási kötelezettséggel terheltek. A felújítás kalkulált nettó anyagköltségének összege előzetes felmérés alapján került kiszámításra. A bérleményenként eltérő felújítási költségekről a pályázati anyag tartalmaz tájékoztatást. A munkálatok elvégzésének határideje a bérleti szerződés megkötésétől számított 1 (egy) naptári év. Az ingatlanokat a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, a Kezelő folyamatos műszaki ellenőrzése mellett a Rendelet 31. §-a alapján.

A helyreállítás során felmerült és indokolt, a Kezelő műszaki ellenőre által jóváhagyott (a Kezelő által elismert és befogadott) számlákkal igazolt anyagköltséget a havi bérleti díj 50 %-ig a Kezelő jóváírja. A műszaki átvételt követő 15 napon belül a Kezelő írásban köteles tájékoztatni a bérlőt arról, hogy a bérleti díj 50 %-ának megfizetése alól a bérlő mely időpontig mentesül a lakás műszaki átadását követően.

A lakbér mértéke és egyéb költségek

– Ajánlattevő vállalja a nem szociális bérlakás e felhívásra benyújtott pályázati anyagában vállalt bérleti díjának megfizetését minden hónapban (a megajánlható lakbér legkisebb mértéke: 994,-Ft/m2/hó);
– a lakbért havonta előre kell megfizetni;
– különszolgáltatások díja a lakbéren felül: szemétszállítási díj, fűtési alapdíj, elhasznált hőmennyiség díja, vízfelmelegítési díj, víz–, és csatornadíj*;
– a Képviselő-testület – a lakbér mértékének értékállóságát biztosítandó – annak további növeléséről minden év februárjában dönt.

* Megjegyzés: A felsoroltakon kívül a különszolgáltatások díját (pl.: villany, kábel TV, stb.) a bérlő a szolgáltatókkal kötött szerződésnek megfelelően közvetlenül a szolgáltatóknak fizeti.

A lakásbérleti szerződés időtartama

A lakás bérlete határozott időtartamú, maximum 5 év időtartamra lehet bérbe adni.

A beköltözés időpontja

A pályázatot elbíráló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül, de nem korábban, mint a bérleti szerződés megkötése.

A lakások megtekintésének időpontjai

  • Árpád utca 6. A 5. em. 45.: 2022.06.09. 09:00 -11:00 és 2022.06.14. 13:00 -15:00
  • Árpád utca 10. A 5. em. 123.: 2022.06.08. 09:00 -11:00 és 2022.06.13. 13:00 -15:00
  • Árpád utca 10. C 8. em. 204.: 2022.06.08. 13:00 -15:00 és 2022.06.13. 09:00 -11:00
  • Kossuth Lajos utca 116. 10. em. 62.: 2022.06.08. 09:00 -11:00 és 2022.06.13. 13:00 -15:00
  • Kossuth Lajos utca 148. 4. em. 19.: 2022.06.08. 13:00 -15:00 és 2022.06.13. 09:00 -11:00
  • Mars utca 20. 1. em. 2.: 2022.06.09. 09:00 -11:00 és 2022.06.14. 13:00 -15:00
  • Táncsics Mihály út 83. 8. em. 83.: 2022.06.09. 13:00 -15:00 és 2022.06.14. 09:00 -11:00
  • Zöldfa utca 12. 2. em. 6.: 2022.06.09. 13:00 -15:00 és 2022.06.14. 09:00 -11:00
  • Zsák Hugó utca 8. 1. em. 3.: 2022.06.09. 09:00 -11:00 és 2022.06.14. 13:00 -15:00
  • Zsák Hugó utca 8. 10. em. 31.: 2022.06.09. 13:00 -15:00 és 2022.06.14. 09:00 -11:00

Az ajánlatok benyújtása

Az ajánlatokat kizárólag az erre a célra rendszeresített „Versenytárgyalási ajánlat, adatlap” című nyomtatványon lehet benyújtani. Nyomtatvány igényelhető a közzététel napjától a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Lakásügyi Csoportjától e-mail-en, a lakasugy@varosgazda.eu címre küldött megkeresésben, vagy letölthető a www.varosgazda.eu internetes oldalról.

Az ajánlat benyújtásának ideje és módja: 2022. június 14-től a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-nél Lakásügyi Csoport ügyfélszolgálati idejében. (Hétfő, péntek: 8:00 – 10:00, szerda 12:00 – 15:00)

Az ajánlatok benyújtási határideje: 2022. július 15. (péntek) 10:00 óra

A bérbevételi ajánlatot tartalmazó lezárt borítékon semmi nem szerepelhet.

A benyújtott borítékot a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyintézője sorszámmal látja el, és sorszám szerint, folyamatosan iktatja. A benyújtó a beadvány sorszámáról az átvételi elismervényen kap tájékoztatást.

Az ajánlatokról folyószámos iktatókönyvben vezetett nyilvántartást a benyújtásra megállapított határidő lejártakor a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, távollétében az ezzel megbízott dolgozója zárja le.

A versenytárgyalási ajánlatok elbírálási határideje

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 10 napon belül.

FONTOS: Kérjük a teljeskörű, részletes tájékoztatásért, adatlapért és mellékletekért töltse le az alábbi linken található Részletes pályázati kiírást!

Kapcsolódó letöltések

Részletes pályázati kiírás mellékletekkel, adatlapokkal