Versenytárgyalási felhívás bérlakások költségelvű bérbeadása céljából

Versenytárgyalási felhívás bérlakások költségelvű bérbeadása céljából

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – a 129/2021. (VI.08) számú Polgármesteri határozat és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. §-a alapján, önkormányzati bérlakások költségelven történő bérbeadása céljából versenytárgyalást ír ki az alábbi feltételekkel.

A pályázható ingatlanok köre

Cím : 1211 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 93-95. F. lépcsőház 2. em. 2.
– 2 szoba | Hasznos alapterület (m2): 58,77 | Loggia (m2): 8,42 | Pincerekesz (m²): 3 | Lakóterület (m2): 64 | Beköltözők száma max: 6 fő

Cím : 1211 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 97-105. B. lépcsőház fszt. 2.
– 2 szoba | Hasznos alapterület (m2): 58,08 | Pincerekesz (m²): 3 | Lakóterület (m2): 60 | Beköltözők száma max: 5 fő

A lakásra általánosan jellemző műszaki paraméterek

– a lakás fűtése és meleg víz ellátása távhőszolgáltatás keretében biztosított, lakásegységenkénti hőmennyiségméréssel, hideg-melegvizes vízmérővel;
– a padlóburkolat a szobákban parketta, egyéb helyiségekben Gres kerámia burkolat;
– a lakáshoz telken belül szabadtéri parkoló tartozik;
– a fenti lakást Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adja bérbe;
– a lakás helyszíni megtekintésére 2021. július 7. – 9. között kerülhet sor, előzetes telefonos egyeztetés alapján (Zöldi-Kovács Zsolt gondnok 06-30/698-5919) elkerülve a csoportosulás kialakulását;
– a lakás 2004-ben épült.

A lakbér mértéke és egyéb költségek

– a lakbér: 828,- Ft/m2/hó;

– a lakbér kiszámításánál a hasznos alapterületen felül:
— a terasz területének 0,5- szeresét,
— a pincerekesz területének 0,5- szeresét
kell a kiszámítás alapjául szolgáló alapterületként figyelembe venni;

– a lakbért havonta előre szükséges megfizetni;
– különszolgáltatások díja a lakbéren felül: szemétszállítási díj, fűtési alapdíj, elhasznált hőmennyiség díja, vízfelmelegítési díj, víz–csatornadíj;
– a díjakat a tárgyhónap utolsó előtti napjáig kell megfizetni a bérleti szerződésben meghatározott módon;
– a Képviselő-testület – a lakbér mértékének értékállóságát biztosítandó – minden év februárjában dönt a lakbér emelésének mértékéről.

A lakás bérlete határozott időtartamú, 2023. december 31. napjáig szól.

A beköltözés időpontja: a pályázatot elbíráló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül, de nem korábban, mint a bérleti szerződés megkötése.

Az ajánlatok benyújtása

Az ajánlatokat kizárólag az erre a célra rendszeresített „Versenytárgyalási ajánlat, adatlap” című nyomtatványon lehet benyújtani. Nyomtatvány igényelhető a közzététel napjától a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Lakásügyi Csoportjától e-mail-en, a lakasugy@varosgazda.eu címre küldött megkeresésben, vagy letölthető a lent található linkekről.

Az ajánlat benyújtásának módja: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-nél Lakásügyi Csoport ügyfélszolgálati idejében. (Hétfő 7:00 – 13:00 vagy szerda 7:00 – 18:00).

Az ajánlatok benyújtási határideje: 2021. július 28. szerda 18:00 óra

A bérbevételi ajánlatot tartalmazó lezárt borítékon semmi nem szerepelhet.

A benyújtott borítékot a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyintézője sorszámmal látja el és e sorszám szerint, folyamatosan iktatja. A benyújtó a beadvány sorszámáról az átvételi elismervényen kap tájékoztatást.

Az ajánlatokról folyószámos iktatókönyvben vezetett nyilvántartást a benyújtásra megállapított határidő lejártakor a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, távollétében az erre írásban megbízott dolgozója zárja le.

A versenytárgyalási ajánlatok elbírálási határideje

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 10 napon belül.

FONTOS: Kérjük a teljeskörű, részletes tájékoztatásért, adatlapért és mellékletekért töltse le az alábbi linken található Részletes pályázati kiírást!

Kapcsolódó letöltések

Részletes pályázati kiírás mellékletekkel, adatlapokkal