Versenytárgyalási felhívás nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására

Versenytárgyalási felhívás nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: „Rendelet”) alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg versenytárgyalás útján bérbe vehető üzlethelyiségeinek bérbeadására pályázatot ír ki.

A pályázható ingatlanok köre

A pályázható helyiségek címét, a bérleti díj alsó határát, valamint a versenytárgyalási biztosíték összegét a letölthető részletes pályázati kiírás 1.számú melléklete tartalmazza.
A felújítási kötelezettséggel pályázatra bocsájtott üzlethelyiségek tekintetében a bérbeadó által indokoltnak tartott beruházások felsorolását, és annak bérbeadó által elismert kalkulált költségét a letölthető részletes pályázati kiírás 2.-5. számú melléklete tartalmazza.

A felújítás során felhasznált anyagok számlákkal igazolt ellenértéke – a munkák műszaki átvételét követően – a Kezelő műszaki ellenőre által jóváhagyott mértékben a fizetendő bérleti díj 50%-ig (Rendelet 21.§ (4) bekezdés), maximum a 2.-5. számú mellékletben meghatározott összeg erejéig, havonta levonásra kerül.

A helyiségek személyes megtekintése

Kezelő munkatársaival történt előzetes egyeztetést követően történik. Időpontot egyeztetni a 06 1 278-58-21 vagy a 06 1 278-58-37 telefonszámon lehet.

A versenytárgyalási eljárásban résztvevők köre

A versenytárgyalás nyilvános, azon minden természetes, vagy jogi személy részt vehet.

Bérleti díj

A bérleti díj összegének alsó határát az 1. számú melléklet tartalmazza. A versenytárgyalási eljárásban a felhívásban meghatározott bérleti díjhoz viszonyított magasabb bérleti díj ajánlható fel. Pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a bérleti díj értékállóságának megőrzése érdekében a bérleti díjat a Bérbeadó részéről minden év áprilisában a polgármester állapítja meg, a Képviselő-testület által az éves költségvetési rendeletben meghatározott kereteken belül.

Bérbeadás időtartama

A helyiségeket határozott időre, maximum 5 év időtartamra lehet bérbeadni.

Szerződéskötés módja

A helyiségbérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségei a Bérlőt terhelik.

Versenytárgyalási biztosíték

A versenytárgyalási biztosíték pontos összegét az 1. számú melléklet tartalmazza helyiségenkénti bontásban.

A versenytárgyalási ajánlat benyújtásának módja, ideje, helye

A pályázati kiírás és pályázati lap papír alapon átvehető a Kezelő ügyfélszolgálatán (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.) 2021. május 3. napjától, illetve letölthető az oldalunk alján található linkekről.

A pályázat benyújtásának ideje és helye

2021. május 3. 8:00 óra és 2021. május 17. 16:00 óra között, a Kezelő ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben.

A pályázat elbírálásának helye és ideje

A Kezelő (1215 Bp. Katona József u. 62 –64.) tárgyalója, 2021. május 18. 10:00 óra.

A pályázat elbírálásának módja

A benyújtott érvényes ajánlatok alapján azzal a pályázóval kerül megkötésre a bérleti szerződés, aki a verseny tárgyaláson a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot és a versenytárgyalási biztosítékot hiánytalanul befizette. Azonosság esetén a pályázók közül a nyertes sorsolással kerül kiválasztásra. A sorsolásról jegyzőkönyv készül. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, vagy visszalép -Rendelet 16/A.§ (2) – a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó részére kell bérbe adni.

Eredményhirdetés helye és ideje

A nyertes pályázó sorszáma a Kezelő, és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hirdetőtábláján öt napra kifüggesztésre kerül. A nyertes pályázó az elbírálásról írásban is kap értesítést.

Kapcsolódó letöltések

Részletes pályázati kiírás mellékletekkel
Pályázati lap