Tájékoztatás adatszolgáltatási felhívással kapcsolatban, szociális bérlet esetében

Tájékoztatás adatszolgáltatási felhívással kapcsolatban, szociális bérlet esetében

Tisztelt Bérlőink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. november 12. napján a szociális bérlettel rendelkező Bérlőink részére kiküldött levél, az éves adatszolgáltatásra szóló felhívást tartalmazza.

Az adatszolgáltatásnak két célja van

– Egyrészt a bérleményben lakók jövedelmi és vagyoni helyzetének felmérése. Adott bérlemény minden egyes életvitelszerűen ott lakójának nyilatkoznia kell a rendszeres jövedelméről (amely lehet munkáltatói jövedelemigazolás, GYES, GYED, öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj stb.).
Az adatnyilvántartást a Kezelő a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2011 (II.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet) 63. § (1)* bekezdése alapján végzi.
A határidő: kézhezvételtől számított 30 nap.

– Másrészt a Rendelet 36/A. § (2)** bekezdésében előírt 0-ás igazolások beszerzésének szükségességére való figyelem felhívás.

A határidő: minden év január 31.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Üdvözlettel:
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

*5/2011 (II.25.) Kt. rendelet 63. § (1) bekezdése: „a Kezelő a törvény keretei között jogosult és köteles nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyeket az Ltv, a Fővárosi Közgyűlés rendeletei és e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítása, illetőleg a hozzájárulás megadásáról történő döntés érdekében igényel.”

** 5/2011 (II.25.) Kt. rendelet 36/A. § (2) bekezdése: „a Bérlő köteles a Kezelő külön felhívása nélkül minden év január 31. napjáig igazolni, hogy a nem a Kezelőn keresztül megfizetett közüzemi szolgáltatások tekintetében díjtartozása nincs.”