Versenytárgyalási felhívás bérlakás bérbeadása céljából

Versenytárgyalási felhívás bérlakás bérbeadása céljából

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága a (továbbiakban: SZEFOB) az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 11.§-a és a 65/2020. (IX.21.) SZEFOB határozata alapján, önkormányzati bérlakás költségelven történő bérbeadása céljából versenytárgyalást ír ki az alábbi feltételekkel.

A lakás jellemzői

– Cím : 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 97-105. C lph. II.em. 9.
– 1 szoba | Hasznos alapterület erkély nélkül (m2): 55,00 | Galéria: 1 | Erkély összterülete (m2): 5,02 | Pincerekesz (m²): 3 | Lakóterület (m2): 36 | Beköltözők száma max: 6 fő

A lakásra általánosan jellemző műszaki paraméterek

– a lakás fűtése és meleg víz ellátása távhőszolgáltatás keretében biztosított, lakásegységenkénti hőmennyiségméréssel, hideg-melegvizes vízmérővel;
– a padlóburkolat a szobákban parketta és szőnyegpadló, egyéb helyiségekben Gres kerámia burkolat;
– a lakáshoz telken belül szabadtéri parkoló tartozik;
– a fenti lakást Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adja bérbe;
– a lakás helyszíni megtekintésére 2020.10.05-06. között kerülhet sor előzetes telefonos egyeztetés alapján (Zöldi-Kovács Zsolt gondnok 06306985919) elkerülve a csoportosulás kialakulását;
– a lakáshoz tartozik egy pince-rekesz;
– a lakás 2004-ben épült.

A lakbér mértéke és egyéb költségek

– a lakbér: 828,- Ft/m2/hó;

– a lakbér kiszámításánál a hasznos alapterületen felül:
— a terasz területének 0,5- szeresét,
— a pincerekesz területének 0,5- szeresét
kell a kiszámítás alapjául szolgáló alapterületként figyelembe venni;

– a lakbért havonta előre szükséges megfizetni;
– különszolgáltatások díja a lakbéren felül: szemétszállítási díj, fűtési alapdíj, elhasznált hőmennyiség díja, vízfelmelegítési díj, víz–csatornadíj;
– a díjakat a tárgyhónap utolsó előtti napjáig kell megfizetni a bérleti szerződésben meghatározott módon;
– a Képviselő-testület – a lakbér mértékének értékállóságát biztosítandó – minden év februárjában dönt a lakbér emelésének mértékéről.

A lakás határozott időtartamra, 2023.december 31. napjáig adható bérbe.

A beköltözés időpontja: a pályázatot elbíráló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül, de nem korábban, mint a bérleti szerződés megkötése.

Az ajánlatok benyújtása

Az ajánlatokat kizárólag az erre a célra rendszeresített „Versenytárgyalási ajánlat, adatlap” című nyomtatványon lehet benyújtani. Nyomtatvány igényelhető a kihirdetés napjától a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Lakásügyi Csoportjától e-mail-ben, a lakasugy@varosgazda.eu címre küldött megkeresésben (Bp. XXI. ker., Katona József utca 62-64.).

Az ajánlat benyújtásának módja: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-nél ügyfélszolgálati időben jelzés nélküli zárt borítékban személyesen.

Az ajánlatok benyújtási határideje: 2020.10.13.

A bérbevételi ajánlatot tartalmazó lezárt borítékon semmi nem szerepelhet.

A benyújtott borítékot a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyintézője sorszámmal látja el és e sorszám szerint, folyamatosan iktatja. A benyújtó a beadvány sorszámáról az átvételi elismervényen kap tájékoztatást.

Az ajánlatokról folyószámos iktatókönyvben vezetett nyilvántartást a benyújtásra megállapított határidő lejártakor a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. illetékes szervezeti egységének vezetője, távollétében az erre írásban megbízott személy zárja le.

Versenytárgyalás elbírálásának ideje

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 10 napon belül.

FONTOS: Kérjük a teljeskörű, részletes tájékoztatásért töltse le az alábbi linken található Részletes pályázati kiírást!

Kapcsolódó letöltések

Részletes pályázati kiírás mellékletekkel, adatlapokkal