Helyiségbérleti és közterülethasználati díjak csökkentése

Helyiségbérleti és közterülethasználati díjak csökkentése

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 26/2020. (IV.22.) polgármesteri határozat értelmében az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjainak 50 %-os csökkentéséről rendelkezett Borbély Lénárd polgármester úr.
A 28/2020. (IV.22.) polgármesteri határozatban foglaltaknak eleget téve Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. úgy döntött, hogy a Csepeli Piacon a bérleti és területhasználati díjakat 50 %-kal csökkenti.

Fenti kedvezmények igénybe vételére (ide nem értve bérlőt terhelő közüzemi és egyéb díjakat) egyedi kérelem alapján van lehetőség és az alábbi feltételek szerint:
– •a kedvezmény a kérelemben foglalt időtartamra, de legfeljebb visszamenőleg a veszélyhelyzet kihirdetésétől (2020. március 11.), a veszélyhelyzet megszűnéséig szólhat;

– a kedvezményt a gazdálkodó szervezetek körében csak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó mikro-, kis- és középvállalkozás kérheti. E feltétételnek való megfelelésről a kérelmezőnek a kérelemben külön nyilatkoznia kell;

– a már befizetett díjak a következő esedékes díjakba kerülnek beszámításra.

Fontos információ

A 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet megszüntette a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzetet és emiatt a 26/2020. (IV. 22.) Polgármesteri határozatban foglalt 50%-os kedvezmény 2020.06.17. napjáig élt. A kedvezmény benyújtására 2020. 07.17. napjáig volt lehetőség.

A kedvezmény alól kivételt képeznek

– a kedvezmény nem vonatkozik az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 6. §-ában meghatározott az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzletre, továbbá a gyógyszertárra, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletre, és az üzemanyagtöltő-állomásra, mivel azok működése nem korlátozott, továbbá a dohányboltra, a hitelintézetekre és a pénzügyi vállalkozásokra;

– a kedvezmény nem vonatkozik a gépkocsi tárolására és kizárólag raktározási célú helyiségekre sem.

Szükséges mellékletek

Az önkormányzati tulajdonú helyiségekre vonatkozó kérelemhez csatolni kell az 1. és 3. számú mellékleteket. A 2. számú mellékletet csak a kis- és középvállalkozásoknak kell kitöltenie. Nyilatkozat hiányában vagy hiányosan kitöltött nyilatkozat esetén a kedvezmény biztosítására nincs lehetőség.

A Csepeli Piacra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a 4. és 6. számú mellékleteket. Az 5. számú mellékletet csak a kis- és középvállalkozásoknak kell kitöltenie. Nyilatkozat hiányában vagy hiányosan kitöltött nyilatkozat esetén a kedvezmény biztosítására nincs lehetőség.

A kedvezmény igénybevételéhez a formanyomtatványok a “Kapcsolódó letöltések” pont alól letölthetők, melyeket cégkapun vagy postai úton (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.) kérünk beküldeni legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig.
Amennyiben átmenetileg akadályoztatva van a postai úton történő teljesítésében, akkor az iratokat küldje az uzlet@varosgazda.eu (helyiség) vagy beer.krisztian@varosgazda.eu (piac) címre, de ebben az esetben is kérjük postai úton feladni a kérelmet és mellékleteit legkésőbb 15 napon belül.

Kapcsolódó letöltések

1. számú melléklet (helyiség)
2. számú melléklet (helyiség)
3. számú melléklet (helyiség)
4. számú melléklet (piac)
5. számú melléklet (piac)
6. számú melléklet (piac)