Pályázati felhívás külterületi ingatlan értékesítésére

Pályázati felhívás külterületi ingatlan értékesítésére

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szerint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (székhelye: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) a 156/2019. (IV.25.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. közreműködésével nyilvános pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest XXI. ker., Csepeli út 4. szám alatt található, 0213092 Helyrajzi számú, 1178 nm területű, külterületi (lakóház, gazdasági épület és kert alrészek megnevezésű) ingatlan értékesítésére, bontási kötelezettséggel.

Az ingatlan Budapest XXI. kerületében, a Csepel szigeten, Csepel Háros városrészében található felépítményes telek kertes mezőgazdasági területen a Csepeli út mellett, külterületen. Belterület távolsága kb. 500 m. Buszmegálló 500 m-en, iskola, óvoda, orvosi rendelő 1500 m-en belül található. Környezetében lakóházak, telephelyek, temető található. Tulajdoni lapon a cím fel van tüntetve. A telek derékszögű trapéz alakú, sík felszínű, bekerített, amelyen áll egy jelenleg használaton kívüli, bontásra szoruló lakóház. A térképkivonaton feltüntetett épületek többségét 2006-2019 között elbontották. A korábbi közművek mérőóráit leszerelték. Fűtés: korábban gázkonvektor, jelenleg nincs. Melegvíz: korábban feltehetően villanybojler, jelenleg nincs. Mérőóra: kikötött elektromos áram, gáz, víz. Az összbenyomás közepesnél gyengébb.

Az ingatlan a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018 (X.26.) önkormányzati rendelet szerint Mk/H-IF-1 – Kertes mezőgazdasági terület (Mk) övezetben fekszik. Az ingatlanon a telek beépítési módja: szabadon álló/oldalhatáron álló, kertes mezőgazdasági területhasználat fenntartását szolgáló (nem lakóépület) építmény helyezhető el, a beépítés megengedett legnagyobb mértéke terepszint alatti 10%, a megengedett építménymagasság 4,5 m, a zöldterület legkisebb mértéke: 80 %. A telek beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 3 %.

Az ingatlan beépíthetőségével, az azokat meghatározó építésügyi előírásokkal kapcsolatban további információt a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Főépítészi Iroda ad.

Az ingatlan kikiáltási ára

bruttó 7.000.000,- Ft

Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és határideje

A pályázatokat zárt csomagolásban, egy eredeti és egy másolati papír alapú példányban kell benyújtani a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64. szám alatti székhelyén ügyfélszolgálati időben (hétfő: 07:00 – 13:00 óra, szerda: 07:00 – 18:00 óra, június 14-én, pénteken: 07:00 – 10:00 óra).

A borítékon/csomagoláson kizárólag az alábbiakat kell feltüntetni:
„Pályázat Budapest XXI. kerület, Csepeli út 4. ingatlan”.

Benyújtandó mellékletek

– Pályázati lap;
– Pénztár igazolása az ajánlati biztosíték befizetésről;
– Cégkivonat vagy bírósági igazolás, aláírási címpéldány hiteles másolata;
– Nyilatkozat, hogy a 2013. évi CXXII. törvényben illetve a 2011. évi CXCVI. törvényben foglalt feltételeknek megfelel;
– Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat;
– Nyilatkozat a köztartozás-mentességről.

A pályázat benyújtásának jogvesztő határideje

2019. június 14. (péntek) 10:00 óra.

Az ajánlati biztosíték összege, letétbe helyezésének határideje és módja

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a jelentkező ajánlati biztosítékot fizessen, amelynek mértéke 70.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít.

Az ajánlati biztosítékot az ajánlat benyújtásának határidejéig kell a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Házipénztárában megfizetni (pénztár nyitva tartása: hétfő: 07:00 – 13:00 óra, szerda: 13:00 – 17:30 óra, péntek: 07:00 – 11:30 óra).

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. a nem nyertes ajánlattevő részére az ajánlati biztosíték összegét 30 munkanapon belül kamatmentesen, az általa megjelölt számlaszámra visszautalja. Amennyiben a szerződés megkötése a pályázat nyertesének felróható okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti.

A pályázatok elbírálási időpontja és a Pályázók értesítésének módja

A pályázatok a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, akkor ez a határidő a következő munkanapon jár le.
A Pályázók a Pályázat eredményéről postai levélben és e-mail útján értesülnek.

A helyiségek személyes megtekintése

Az alábbiakban megjelölt időpontokban, munkatársunkkal történt előzetes egyeztetést követően:
• 2019. május 14. napján 10:00 órakor
valamint
• 2019. május 30. napján 10:00 órakor
előzetes bejelentkezés alapján.

A látogatási igényüket a pályázók 2019. május 13. napján 16:00 óráig, illetve 2019. május 29. napján, 16:00-ig jelezzék a lakasugy@varosgazda.eu e-mail címen.
A pályázat érvénytelen, ha a pályázati felhívásban foglaltaknak a pályázó/pályázat nem felel meg, vagy valótlan adatokat közöl.

A Pályázók ajánlati kötöttségének időtartama

120 nap a pályázati határidő lejártától számítva. Önkormányzat a saját ajánlati kötöttségét kifejezetten kizárja.

A pályázat elkészítésével és benyújtásával és a szerződés megkötésével, a tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos költségek a Pályázókat terhelik.

Az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy ha a pályázatok elbírálása során bizonyos kérdések tisztázása szükséges, a Pályázótól írásban felvilágosítást és/vagy hiánypótlást kérjen. Az írásban megadott pontosítás nem eredményezheti az eredetileg benyújtott pályázat lényeges tartalmának megváltoztatását.

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 07:00 – 13:00 óra, szerda: 7:00 – 18:00) vagy telefonon a 278-5829-es számon kérhető.

Budapest, 2019. április 25.

Kapcsolódó letöltések

Részletes pályázati kiírás
Pályázati lap
Nyilatkozat törvényi megfelelésnek
Nyilatkozat adatkezeléshez
Nyilatkozat köztartozás mentességről
Nyilatkozat tájékoztatásról
Értékbecslés melléklettel