Ön itt van:    Home      Tevékenységünk      Társasházkezelés

Társasházkezelés

Társaságunk Csepel legrégebbi és legnagyobb társasházkezeléssel foglalkozó cége, 100%-os önkormányzati tulajdonban. A kilencvenes évek elején értékesítette a kerületi önkormányzat a tulajdonában lévő bérlakások jelentős részét. Ezekből alakultak az első társasházak. Cégünk jogelődjénél ekkor indult el a társasház-kezelési tevékenység.
Cégünk a 100%-os önkormányzati tulajdoni hányad és részvénytársasági formája miatt biztos pénzügyi háttérrel rendelkezik.

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. a kerület számos társasházának közös képviseletét látja el. Jelenleg cca. 80 db társasház kezelését végezzük, amely kb. 4.000 albetét. Ezek között vannak 4 és 330 albetétes épületek is. Közöttük találhatóak tisztán magántulajdonú, valamint vegyes tulajdonú (magánlakás és önkormányzati lakás) társasházak is. Épületeink között megtalálhatóak a középmagas panel- és a hagyományos technológiával készült téglaépületek is. Ezek között vannak olyan társasházak, amelyeket a megalakulásuk óta folyamatosan kezelünk.

Társasházi tulajdonosi közösségtől, épülettől függően igen sokszínűek és változatosak a felmerülő problémák. A hosszú évek alatt összegyűlt tapasztalatok mellett a Társasházkezelők Országos Szövetsége által kiadott szaklapból, rendszeres szervezett képzésekből gyűjtött szakmai ismeretek birtokában naprakész ismeretek birtokában tudjuk végezni napi munkánkat.

A Társasház-kezelési osztály valamennyi társasház-kezelője rendelkezik OKJ-s szakképesítéssel, önálló követeléskezelő, könyvelő és általános asszisztens munkatárssal, a rajtuk túlmutató műszaki, gazdasági, jogi feladatokra -több éves referenciával- külsős háttér áll rendelkezésre.

Küldetésünk: a Csepeli Társasházban élő tulajdonosok magas színvonalú kiszolgálása

Jövőképünk: Csepelen a Társasház-kezelésben a vezető pozíció megtartása.

A társasházkezelő legfőbb feladatai:

 • Az épület üzemeltetése.
 • Az épületek műszaki felügyelete, karbantartása, kárenyhítés, hibaelhárítások elvégeztetése
 • Közüzemi szolgáltatókkal való kapcsolattartás.
 • Bérleti szerződések megkötése.
 • A közös költség, bérleti díjak befizetésének nyilvántartása.
 • Szervezeti és Működési Szabályzat, az Alapító Okirat módosításának megszervezése.
 • Közgyűlések előkészítése, levezetése.
 • A közgyűlés által elfogadott eseti feladatok elvégzése.
 • Éves elszámolás és beszámolók elkészítése.
 • A pénzügyi helyzet, valamint a Társasház műszaki állapotának folyamatos ellenőrzése.
 • Teljes körű követeléskezelés.
 • Kapcsolattartás, együttműködés a számvizsgáló bizottsággal és a tulajdonosokkal.
 • Panaszos ügyekben való eljárás.
 • Pályázatok figyelése, pályázatokon való részvétel megszervezése.

  A közgyűlés

  A közösség legfőbb döntéshozó szerve a tulajdonosok közgyűlése, amelyen valamennyi tulajdonostárs részt vehet. A közgyűlés feladata, hogy határozatot hozzon a közös tulajdonban álló épületrészek használatáról, fenntartásáról. Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell tartani (Törvényi minimum előírás). A közgyűlés akkor tekinthető döntésképesnek, ha az összes tulajdoni hányadnak több mint felével rendelkező tulajdonostársak jelen vannak, megismételt közgyűlés részvételi aránytól függően határozatképes, kivéve a minősített eseteket pl. Alapító okirat, vagy SZMSZ módosítása, nagyértékű felújítások stb. Minősített mennyiségű szavazat-igény (51%, 75%, 100%) esetében a napjainkban jellemző 50 % alatti tulajdoni hányad részvétel miatt általában az írásos (listás) szavazás vezet eredményre.

  A számvizsgáló bizotság

  A számvizsgáló bizottság (páratlan számú) tagjait a tulajdonosok maguk közül választják. A számvizsgáló bizottság feladata, hogy ellenőrizze a társasházkezelő ügyintézését és a ház pénzforgalmát, véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatokat. A törvény ezen felül nem rendelkezik,
  de a tulajdonosi érdekek védelme érdekében (pl. hatékonyság, gazdaságosság, minőség) a gyakorlatban kívánatos, hogy a közösség munkájában, a végzett munkák előkészítésében, lebonyolításában, ellenőrzésében tulajdonosok is részt vegyenek. (Mottó: Több szem többet lát).
  A gyakorlatban erre számos példa van, amely a társasház eredményein is meglátszik.

  A közös költség

  Aki társasházban tulajdonrészt (külön tulajdont) szerez (pl. adás-vétel útján) az az Alapító Okirat értelmében a külön tulajdona/lakása tulajdoni hányadában az épület közös tulajdonban levő részeinek is tulajdonosává válik. A közös tulajdon fenntartása jellemzően a tulajdonosok által befizetett közös költségből történik.
  A közös költség a ház működési kiadásainak fő forrása, amelynek mértékére vonatkozóan a gazdálkodás tapasztalatainak figyelembe vételével elsősorban a társasházkezelő nyújt be javaslatot, melynek elfogadásáról, vagy elutasításáról a közgyűlés dönt. A közös költség tartalmazza: a víz-csatorna díjat, az elektromos áram díját, a szemétszállítási költséget, a kéményellenőrzési díjat, a közös képviselet költségét, a takarítás díját, a nyomtatványok és az ügyvitel díját, a bankköltséget, az épületbiztosítási díjat, a posta- , per- és végrehajtási- költségeket, az épület-felszerelés (hólapát, lombsöprű, jégmentesítő stb.) díját, a hibaelhárítás és a tervszerű karbantartás költségeit. A költségviselési arány a tulajdoni hányadokhoz igazodik. Egyes társasházaknál eltérés lehet a közös költség megoszlását illetően. Egyes méltányossági szempontokra hivatkozva a törvény lehetőséget ad a megosztási arány megváltoztatására.
  A közös költség rendszeres fizetése minden tulajdonos kötelessége. Azon tulajdonosok, akik fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget és 3 havi tartozásuk felhalmozódik, a Társasházi törvény rendelkezése értelmében először felszólító levelet kapnak a Társasház-kezelési osztály könyvelőjétől, amelyben felhívjuk a figyelmét arra, hogy a felszólító levél kézhezvételét követő 8 napon belül rendezze tartozását. A felszólító levél tartalmazza azt a lehetőséget is, hogy a jogi eljárások megindítása előtt keresse fel az adott társasház kezelőjét, és kössön vele részletfizetési megállapodást.
  Ha a tulajdonos ezután sem fizeti meg tartozását, fizetési meghagyás (FMH) kibocsátási eljárást kezdeményez a követeléskezelő. Amennyiben a tartozó tulajdonos a közjegyző által kibocsátott FMH  kézhezvételét követő 15 napon belül vitatja az összeget, automatikusan perré alakul az eljárás.
  Ha a tulajdonos nem él ellentmondással, 15 napon belül a fizetési meghagyás automatikusan jogerőre emelkedik, amely után a követeléskezelő kérheti a végrehajtást (végrehajtási lap, amely a végrehajtó felé kerül megküldésre). A végrehajtó a kibocsátott végrehajtási lap birtokában felkeresi az adóst. Ha nem vezet eredményre az adóssal történő egyeztetés, akkor felveszi a kapcsolatot azon hivatalokkal, amelyeknél letiltás formájában foganatosítani tudja a hátralék rendezését. Abban az esetben, ha már végrehajtóhoz kerül az ügy, az adós a behajtandó ügyérték akár többszörösét is köteles megfizetni a végrehajtási költségek miatt.  A legutolsó lépés az ingatlan árverezése. Az eljárás addig zajlik, amíg a követelt összeg és azok járulékai (közjegyzői illeték, végrehajtói előleg) meg nem térülnek. Ha ezek megtérülnek, tehát a tartozás teljes kiegyenlítést nyert, abban az esetben a végrehajtó az eljárást megszünteti. A folyamat teljes ideje alatt az adósnak lehetősége van részletfizetési megállapodás kötésére.

  A vízórákról

  Senki sem szeret többet fizetni annál, mint amennyit fogyaszt. A Városgazda Zrt. Társasház-kezelési Osztálya szeretné felhívni a figyelmet azokra a plusz költségekre, amelyeket a csöpögő csapok és a nem megfelelően működő WC tartályok okoznak. Naponta akár 40-120 liter vizet pazarolhatunk el, ha csöpög a csap, egy hibás WC tartállyal pedig nagyságrendekkel többet. Érdemes a hibákat minél hamarabb kijavítani, mert a látszólag kis mennyiségek jelentősen megemelhetik a vízszámlát. De hogyan lehet ezt ellenőrizni? A társasházban lakóknak mellékvízmérőre van szükségük ahhoz, hogy pontosan tudják, mennyi vizet használnak a háztartásukban. A főmérő (társasházak esetében) a társasház nevén van. A tulajdonosok mellékvízmérői a szolgáltató Vízművekkel kötött egyéni szerződésük alapján, tényleges vízfogyasztás mérésére szolgálnak. A mellékvízmérők leolvasása 2015. márciusától megváltozott, a vízóra-leolvasók évente csak egyszer keresik fel az ügyfeleket, (részletek a Fővárosi Vízművek www.vizmuvek.hu honlapján). Az éves leolvasási időszakot az ügyfelek megtalálják a vízdíjszámlákon. A részszámlák kibocsátása kéthavonta történik, vagy az átlagfogyasztás alapján, melynek értékét az utolsó éves leolvasást megelőző egy év átlagfogyasztása alapján állapítják meg, vagy a tulajdonos által bediktált fogyasztási adatok szerint. Amennyiben a tulajdonos a számlán feltüntetett diktálási időszakon belül él ezzel a lehetőséggel, úgy a számlát a részérték helyett a bejelentett mérőállás alapján állítják ki. Ha a diktálás mégis elmarad, a korábban megajánlott részérték alapján részszámlát bocsát ki a Díjbeszedő Holding Zrt.

  A mellékvízmérők hitelességi ideje a 247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet értelmében 8 év, ezért azokat a hitelesítés évétől számított nyolcadik évben kell kicseréltetni, vagy újrahitelesíttetni.
  Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében az ingatlanon belüli mellékvízmérő jellemzően az elkülönített vízhasználó tulajdonát képezi, ezért annak hitelesítéséről, cseréjéről a tulajdonos
  saját költségén köteles gondoskodni. Annak a lakástulajdonosnak, akinek nincs érvényes mellékszolgáltatási szerződése, a víz- és csatornadíjat a fogyasztása után a társasháznak kell megfizetnie. A mérő egyidejű cseréje, hitelesítése, ügyintézése a Fővárosi vízművektől ill. a vízművek honlapján felsorolt minősített vállalkozóktól rendelhető meg.

  Elérhetőségeink

  Társasház-kezelési osztály munkatársainak telefonszámát az Elérhetőségek – Munkatársaink – MUNKATÁRSAINK ELÉRHETŐSÉGE gombra kattintva letölthető telefonkönyvben a 4. oldalon a Társasház-kezelési osztály alatt találják meg.

  Amennyiben szívesen bízná társasházának kezelését hozzáértő szakemberekre, úgy kérjük, ezt a szándékát jelezze a 278-5851-es telefonszámon, vagy az info@varosgazda.eu e-mail címen. Kollégáink egy egyeztetett időpontban felkeresik Önöket, felmérik a társasház műszaki állapotát és árajánlatot adnak.

Comments are closed.

?

Rólunk

Cégünk, mely 2012. június 12. óta a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. nevet viseli, az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, üzletközpontok, egyedi, nem lakás céljára szolgáló létesítmények és társasházi lakások, parkolóhelyek, garázsok kezelését, valamint a kerület 18 közoktatási intézményének, a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Háznak, a Sport Szabadidő és Rendezvény Központnak, a Csepeli Piacnak, a Csepeli Strandnak és a Posztógyári Tanuszodának az üzemeltetését végezi...