Ön itt van:    Home      Közérdekű adatok      Szervezeti, személyzeti adatok      Hatósági ügyek

Hatósági ügyek

 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb  hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve
 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb
  hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő
 • Az államigazgatási, önkormányzati, ésegyéb hatósági ügyekben használt   formanyomtatványok listája
 • Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
 • Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Comments are closed.

?

Rólunk

Cégünk, mely 2012. június 12. óta a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. nevet viseli, az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, üzletközpontok, egyedi, nem lakás céljára szolgáló létesítmények és társasházi lakások, parkolóhelyek, garázsok kezelését, valamint a kerület 18 közoktatási intézményének, a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Háznak, a Sport Szabadidő és Rendezvény Központnak, a Csepeli Piacnak, a Csepeli Strandnak és a Posztógyári Tanuszodának az üzemeltetését végezi...