Versenytárgyalási felhívás bérlakások bérbeadása céljából

Versenytárgyalási felhívás bérlakások bérbeadása céljából

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló, 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. §-ában kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások piaci alapon történő bérbeadása céljából.

1) Ady Endre út 13-15. 1. em. 1. | összkomfortos | 51m2 | 1 szoba + 1 félszoba | 1 545 943 Ft helyreállítási költség
2) Ady Endre út 116. fszt. 1. | komfortos | 36m2 | 1 szoba | 771 965 Ft helyreállítási költség
3) Akácfa utca 14. 4. em. 11. | összkomfortos | 37m2 | 1 szoba | 1 270 483 Ft helyreállítási költség
4) József Attila utca 63. 7. em. 42 | összkomfortos | 60m2 | 1 szoba + 2 félszoba | 1 629 300 Ft helyreállítási költség
5) Kossuth Lajos utca 172. 10. em. 50. | összkomfortos | 73m2 | 3 szoba | 1 982 315 Ft helyreállítási költség
6) Kiss János alt. utca 63. fszt 4. | összkomfortos | 45m2 | 1 szoba + 1 félszoba | 1 935 238 Ft helyreállítási költség
7) Mars utca 8. 3. em. 1. | komfortos | 36m2 | 1 szoba | 1 714 886 Ft helyreállítási költség
8) Simon Bolivár sétány. 7. fsz. 4. | összkomfortos | 33m2 | 1 szoba | 1 613 447 Ft helyreállítási költség
9) Zöldfa utca 8. 3. em. 8. | összkomfortos | 37m2 | 1 szoba | 1 325 595 Ft helyreállítási költség
10) Tejút utca 7. 3. em. 10. | komfortos | 472 | 1 szoba + 1 félszoba | 1 691 186 Ft helyreállítási költség

Versenytárgyalást ír ki az alábbi feltételekkel.

A versenytárgyalási felhívás teljes szövegét és a pályázati adatlapot a www.varosgazda.eu és a www.csepel.hu weboldalakon közzé kell tenni, valamint ki kell függeszteni Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal (Bp. XXI. ker. Szent Imre tér 10.), és a kezelő Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (Bp. XXI. ker. Katona J. utca 62-64.) hirdetőtábláján is, a közzétételtől számított legalább 30 napig.

Pályázati eljárást lefolytató

Bérbeadó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) – továbbiakban, mint Bérbeadó.

Kezelő
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (cím: 1215 Budapest, Katona József u. 62-64., elérhetősége: Ingatlangazdálkodási Osztály 1/278-58-29, 1/278-58-48/191 – továbbiakban, mint Kezelő.

Az ingatlanok személyes megtekintése
az alábbiakban megjelölt időpontokban:
1) Ady Endre út 13-15. 1. em. 1. | 2019.01.07 (hétfő) 8-11 óra között
2) Ady Endre út 116. fszt. 1. | 2019.01.07 (hétfő) 8-11 óra között
3) Akácfa utca 14. 4. em. 11. | 2019.01.08 (kedd) 12.30-15.30 óra között
4) József Attila utca 63. 7. em. 42 | 2019.01.08 (kedd) 8-11 óra között
5) Kossuth Lajos utca 172. 10. em. 50. | 2019.01.08 (kedd) 12.30-15.30 óra között
6) Kiss János alt. utca 63. fszt 4. | 2019.01.09 (szerda) 8-11 óra között
7) Mars utca 8. 3. em. 1. | 2019.01.07 (hétfő) 12.30-15.30 óra között
8) Simon Bolivár sétány. 7. fsz. 4. | 2019.01.09 (szerda) 12.30-15.30 óra között
9) Zöldfa utca 8. 3. em. 8. | 2019.01.09 (szerda) 8-11 óra között
10) Tejút utca 7. 3. em. 10. | 2019.01.08 (kedd) 8-11 óra között

Bérbeadás időtartama

Az ingatlanokat határozott időre, maximum 5 év időtartamra lehet bérbe adni.

Beköltözés időpontja

Bérleti szerződés megkötése után azonnal.

A versenytárgyalási ajánlat nyomtatvány átvételének módja, ideje, helye

A pályázati kiírás és a pályázati lap papír alapon átvehető a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.) 2018. december 17. napjától, továbbá letölthető bejegyzésünk aljáról.

A pályázat benyújtásának ideje és helye

2018. december 17. /hétfő/ 8:00 – 2019. február 01. /péntek/ 12 óra között, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben.
A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

A versenytárgyalási felhívásra benyújtott ajánlatot és a hozzá tartozó egyéb csatolmányokat zárt, megcímezetlen, feladót, vagy más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Kezelőnél, amelyen csak az alábbi szöveg szerepelhet: „2018/4. Piaci alapú bérlakás pályázat”

Versenytárgyalás elbírálásának ideje

Soron következő Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsági ülés.

További információ
A versenytárgyalással kapcsolatban annak kiírása után és az ajánlatok benyújtásának határidejéig hetenként 1 alkalommal, szerdán 08:00 és 16:00 óra között a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán (Bp. XXI. ker. Katona József utca 62-64.) lehet felvilágosítást kérni.

2018. december 21. /péntek/ – 2019. január 02. /szerda/ között a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (Bp. XXI. ker. Katona József utca 62-64.) igazgatási szünet miatt zárva tart.

Kapcsolódó letöltések

Részletes pályázati kiírás mellékletekkel, adatlapokkal