Pályázati felhívás önkormányzati lakások bérbeadására

Pályázati felhívás önkormányzati lakások bérbeadására

Versenytárgyalási felhívás Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló, 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. §-ában kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati tulajdonban álló bérlakások piaci elven történő bérbeadása céljából.

1) Ady Endre út 116. fszt. 1. – komfortos, 36m2 | 1 szoba | Beköltözhető személyek: 3 fő (18nm) | becsült nettó anyagköltség: 915.000 Ft
2) Ady Endre út 116. fszt. 4. – komfortos, 36m2 | 1 szoba | Beköltözhető személyek: 3 fő (22nm) | becsült nettó anyagköltség: 600.000 Ft
3) Ady Endre út 13-15. 11. em. 118. – összkomfortos, 31m2 | 1 szoba | Beköltözhető személyek: 3 fő (18nm) | becsült nettó anyagköltség: 1.195.000 Ft
4) Ady Endre út 20. fszt. 5 – félkomfortos, 23m2 | 1 szoba | Beköltözhető személyek: 2 fő (13nm) | becsült nettó anyagköltség: 775.000 Ft
5) Ady Endre út 5. 7. em. 6. – összkomfortos, 46m2 | 1 szoba + 1 félszoba | Beköltözhető személyek: 5 fő (35nm) | becsült nettó anyagköltség: 1.175.000 Ft
6) Kossuth Lajos utca 43-45. 2. em. 9. – összkomfortos, 46m2 | 1 szoba + 1 félszoba | Beköltözhető személyek: 5 fő (32nm) | becsült nettó anyagköltség: 1.500.000 Ft
7) Simon Bolivár sétány 7. fszt. 4. – összkomfortos, 33m2 | 1 szoba | Beköltözhető személyek: 3 fő (21nm) | becsült nettó anyagköltség: 975.000 Ft
8) Zrínyi utca 5. 2. em. 5. – komfortos, 55m2 | 1 szoba + 2 félszoba | Beköltözhető személyek: 6 fő (36nm) | becsült nettó anyagköltség: 1.165.000 Ft

Versenytárgyalást ír ki az alábbi feltételekkel

A versenytárgyalási felhívás teljes szövegét és a pályázati adatlapot a www.varosgazda.eu és a www.csepel.hu weboldalakon közzé kell tenni, valamint ki kell függeszteni Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal (Bp. XXI. ker. Szent Imre tér 10.), és a vagyonkezelő Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (Bp. XXI. ker. Katona J. utca 62-64.) hirdetőtábláján is, a közzétételtől számított legalább 30 napig.

Pályázati eljárást lefolytató

1) Bérbeadó: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (telefonszám: 1/427-6100, cím 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) – továbbiakban, mint Bérbeadó.

2) Kezelő: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (cím: 1215 Budapest, Katona József u. 62-64., elérhetősége: Ingatlangazdálkodási

A pályázható ingatlanok köre

Azon ingatlanokat, amelyekre pályázat nyújtható be, jelen kiírás 1. számú melléklete tartalmazza. A melléklet továbbá tartalmazza a nyertes pályázó által végrehajtandó helyreállításra vonatkozó előírásokat, az egyes lakások tekintetében.

A pályázat benyújtásának helye

Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálata

A ingatlanok személyes megtekintése

Az alábbiakban megjelölt időpontokban:
1) Ady Endre út 116. fszt. 1. | 2018.08.13 (hétfő) 8-11 óra között
2) Ady Endre út 116. fszt. 4. | 2018.08.13 (hétfő) 8-11 óra között
3) Ady Endre út 13-15. 11. em. 118. | 2018.08.14 (kedd) 8-11 óra között
4) Ady Endre út 20. fszt. 5. | 2018.08.14 (kedd) 8-11 óra között
5) Ady Endre út 5. 7. em. 6. | 2018.08.15 (szerda) 8-11 óra között
6) Kossuth Lajos utca 43-45. 2. em. 9. | 2018.08.14 (kedd) 12.30-15.30 óra között
7) Simon Bolivár sétány 7. fszt. 4. | 2018.08.13 (hétfő) 12.30-15.30 óra között
8) Zrínyi utca 5. 2. em. 5. | 2018.08.15 (szerda) 8-11 óra között

Bérleti díj

– A megajánlható lakbér legkisebb mértéke: 994,-Ft/m2/hó
– A lakbért havonta előre szükséges megfizetni.
– A díjakat a tárgyhónap 15. napjáig kell megfizetni a bérleti szerződésben meghatározott módon.
– A Képviselő-testület – a lakbér mértékének értékállóságát biztosítandó – annak további növeléséről minden év februárjában dönt.

Bérbeadás időtartama

Az ingatlanokat határozott időre, maximum 5 év időtartamra lehet bérbe adni.

A pályázat benyújtásának ideje és helye

2018. július 30. /hétfő/ 8:00 – 2018. augusztus 31. /péntek/ 12 óra között, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán nyitvatartási időben.
A határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

Kapcsolódó letöltések

Részletes, minden tudnivalót tartalmazó versenytárgyalási felhívás