Ön itt van:    Home      Fogyasztóvédelem      Minőségi kifogások intézése

Minőségi kifogások intézése

2016-07-06
Kategória: Fogyasztóvédelem

A vásárlók többsége nincs tisztában azzal, hogy milyen jogok illetik meg, amikor egy hibás terméket szeretne kicseréltetni, megjavíttatni vagy az árát visszakérni. Vegyük sorra a lehetőségeinket!

Mit jelent a jegyzőkönyv-felvételi kötelezettség?

Az eladó köteles jegyzőkönyvet felvenni a fogyasztó kifogásáról. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a fogyasztó nevét és címét, arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatai – jogszabályban foglaltak szerinti – kezeléséhez, az áru megnevezését és vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, az érvényesíteni kívánt igényt, valamint a kifogás rendezésének módját vagy az elutasítás indokát. Ha a vállalkozás a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének nem a fogyasztó által választott módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell jelölnie.

A jegyzőkönyvnek továbbá tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A felvett jegyzőkönyv másolatát az eladó köteles – igazolható módon ­– átadni a vásárlónak.

Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet három évig köteles megőrizni.

A minőségi kifogás elintézésének határideje

A kereskedőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 15 napon belül elvégezze.

„A pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el”

Ha a vásárló ilyen kiírással találkozik, nem szabad bedőlni neki. A kereskedő önkényesen nem kötheti feltételhez a minőségi kifogás intézését.

Mi a teendő, ha a termék nem alkalmas arra, amire a vásárló vette?

Például ha valaki vásárol egy médialejátszót, és megkérdezi az eladótól, hogy a készülék alkalmas-e egy adott formátum lejátszására és a válasz igen, akkor joggal várja el a vevő, hogy a filmeket jó minőségben nézhesse meg.

A jogszabály szerint, ha a termék nem felel meg mindazon tulajdonságoknak, amelyek a szerződésben benne foglaltatnak, akkor hibás teljesítésről beszélhetünk, függetlenül attól, hogy fizikailag hibás-e. A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában alkalmasnak kell lennie a jogosult által meghatározott célra, ha azt a jogosult a szerződéskötés előtt a kötelezett tudomására hozta.

Jár a garancia, ha nincs meg az eredeti csomagolás?

Igen jár. Nem kell megőrizni az eredeti csomagolást ahhoz, hogy a vevő egy hibás terméket visszavigyen. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Ha nincs, akkor az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, számlát vagy nyugtát kell a fogyasztónak bemutatnia. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

„3 napon túl forduljon a gyártóhoz!”

Amikor a vevő visszavisz egy terméket, akkor nem egyszer a gyártóhoz irányítják azzal, hogy ő az, aki a problémát meg fogja oldani. Ez a gyakorlat a jogszabályoknak nem felel meg, mert a kereskedő – akitől a vevő megvásárolta a terméket – minden esetben köteles intézni a kifogást, amennyiben a vásárló hozzá fordul.

„Javítás miatt keresse a márkaszervizt!”

A kötelező jótállásra vonatkozó szabályok szerint a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. A döntés azonban ebben a kérdésben kizárólag a fogyasztót illeti meg, amennyiben pedig ő nem a szervizhez, hanem a kereskedőhöz fordul javítási igényével, a kerekedő jogszerűtlenül jár el, ha a kifogás intézését nem vállalja és a vásárlót a szervizhez irányítja arra hivatkozással, hogy javítással kapcsolatban a fogyasztónak a szervizt kell felkeresnie.

Lényeges továbbá, hogy amennyiben a hibás terméket javítják, akkor azt elismervény ellenében kell javításra átvenni.

Új alkatrész beépítése

A jogszabály szerint, kötelező jótállás esetén, a kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Fontos, hogy mindig legyünk tudatos vásárlók. Tájékozódjunk, hogy ne érjen minket kár, a vásárlás öröm és ne bosszúság legyen.

Szóljon hozzá

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

*

?

Rólunk

Cégünk, mely 2012. június 12. óta a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. nevet viseli, az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, üzletközpontok, egyedi, nem lakás céljára szolgáló létesítmények és társasházi lakások, parkolóhelyek, garázsok kezelését, valamint a kerület 18 közoktatási intézményének, a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Háznak, a Sport Szabadidő és Rendezvény Központnak, a Csepeli Piacnak, a Csepeli Strandnak és a Posztógyári Tanuszodának az üzemeltetését végezi...